BizLIVE - Với mức lợi nhuận đạt được 183 tỷ đồng của Vietbank ngay trong quý đầu tiên của năm 2020, đây là con số phấn khởi đối với ngân hàng trong thời điểm khó khăn này.
Chứng khoán đầu tư giúp lợi nhuận quý I/2020 của Vietbank tăng 134%

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020, 

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng quý I/2020 tăng 134% so với cùng kỳ 2019, đạt 183 tỷ đồng.

Đóng góp vào thu nhập của ngân hàng kỳ này đến từ mảng mua bán chứng khoán đầu tư tăng 12 lần, đạt gần 159 tỷ đồng. Tiếp đến là đóng góp từ mảng kinh doanh ngoại hối tăng gần 8,3 lần, đạt gần 12,7 tỷ đồng. Đóng góp từ hoạt động khác cũng tăng đáng kể tới 117%, đạt 64 tỷ đồng và thu nhập từ hoạt động khác tăng 116%, đạt 64 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong kỳ thu nhập lãi thuần lại giảm gần 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 275 tỷ đồng, nhưng thu nhập từ dịch vụ tăng 98%, đạt 10,3 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động cũng tăng 23%, đạt 261 tỷ đồng, ngân hàng cũng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 29,7 tỷ đồng, tăng 26%.

Dù thuế thu nhập hiện hành tăng 130% so với cùng kỳ 2019, nhưng lợi nhuận sau thuế của ngân hàng vẫn đạt 183 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2020, tổng tài sản của đạt 69.358 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,6% so với đầu năm nay.

Tiền gửi của khách hàng đạt 52.007 tỷ đồng, tăng 5,1%. Cho vay khách hàng đạt 42.083 tỷ đồng, tăng 2,8% so với đầu năm nay.

LAN ANH