BizLIVE -

Điểm nổi lên trong báo cáo quản trị của VPBank là thiếu cổ đông là tổ chức, mà chỉ có những cá nhân là những lãnh đạo chủ chốt và người có liên quan nắm giữ cổ phần của ngân hàng. Trong đó có chủ tịch HĐQT VPBank và người có liên quan nắm giữ hơn 4% vốn của ngân hàng.

Chủ tịch VPBank sở hữu hơn 4% vốn của ngân hàng
Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank và người có liên quan sở hữu 4,28% vốn ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2015 với nhiều lãnh đạo của ngân hàng nắm giữ lượng cổ phần lớn.

Cụ thể, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank nắm giữ hơn 32,8 triệu cổ phần, tương đương 4,0764% vốn ngân hàng. Bà Hoàng Anh Minh, vợ ông Dũng cũng sở hữu gần 1,6 triệu cổ phần, tương đương 0,1977% vốn ngân hàng. Như vậy, ông Dũng và người có liên quan sở hữu 4,28% vốn của VPBank.

Một thành viên HĐQT khác là ông Bùi Hải Quân, Phó chủ tịch cũng đang nắm giữ hơn 11,3 triệu cổ phần, tương đương 1,4080% vốn ngân hàng. Bà Kim Ngọc Cẩm Ly, vợ ông Bùi Hải Quân đang sở hữu gần 2,5 triệu cổ phần, tương đương 0,3089% vốn ngân hàng.

Ông Bùi Hải Sơn, anh trai ông Quân cũng đang sở hữu hơn 200 nghìn cổ phần, tương đương 0,0264% vốn ngân hàng. Hai công ty do ông Quân làm giám đốc là Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Việt Hải (ông Hải sở hữu 90% vốn điều lệ) sở hữu 18,1 triệu cổ phần, tương đương 2,2590% vốn ngân hàng và Công ty CP đầu tư Việt Hải sở hữu 15,8 triệu cổ phần, tương đương 1,9708% vốn ngân hàng. Như vậy, ông Quân và người có liên quan sở hữu 5,98% vốn tại VPBank.

Một trường hợp khác là bà Nguyễn Quỳnh Anh, Trưởng ban Kiểm soát VPBank đang sở hữu hơn 28,8 triệu cổ phần, tương đương 3,5799% vốn ngân hàng. Ông Vũ Đức Tiến, chồng bà Anh cũng đang sở hữu hơn 5 nghìn cổ phần ngân hàng. Như vậy, vợ chồng bà Anh hiện đang sở hữu 4,2154% cổ phần.

Bà Nguyễn Thị Mai Trinh, thành viên ban Kiểm soát VPBank cũng đang sở hữu 31,9 triệu cổ phần, tương đương 3,9702% vốn ngân hàng.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc VPBank, đang sở hữu 0,0340% vốn ngân hàng. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, vợ ông Bình, cũng đang sở hữu 0,0027% vốn ngân hàng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, em gái ông Bình đang giữ 0,0583%. Ông Nguyễn Thanh Bắc, em trai ông Bình cũng đang sở hữu 0,0315%.

Tính đến 31/12/2015, VPBank có vốn điều lệ là 8.056 tỷ đồng. Lợi nhuận của ngân hàng tính đến tháng 9/2015, VPBank đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2.329 tỷ đồng.

TRẦN GIANG