BizLIVE - Theo Nghị quyết số 231 của HĐQT Eximbank vừa mới ban hành, bà Lương Thị Cẩm Tú sẽ không còn là Chủ tịch HĐQT.
Chấm dứt vị trí Chủ tịch của bà Lương Thị Cẩm Tú tại Eximbank
Bà Lương Thị Cẩm Tú và ông Lê Minh Quốc tại ĐHĐCĐ năm 2019 lần 1 bất thành.
Ngày 15/5, HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – mã EIB) họp và ban hành Nghị quyết số 231 về việc chấm dứt hiệu lực của Nghị quyết số 112 ngày 22/3/2019 vừa qua.
Nội dung Nghị quyết số 112 ban hành ngày 22/3 của HĐQT Eximbank về việc bầu bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch HĐQT thay ông Lê Minh Quốc.
Tuy nhiên, ngay sau đó, ngày 27/3 và 28/3 HĐQT của Eximbank đã phải tạm dừng Nghị quyết 112 về thay đổi Chủ tịch HĐQT Eximbank khi nhận được Quyết định số 92 của Tòa án nhân dân TP.HCM, Quyết định số 984 và Quyết định số 85 của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM.
Về Quyết định số 92 (ngày 27/3/2019) của Tòa án nhân dân TP.HCM về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 127 của Bộ luật Tố tụng Dân sự: Buộc các đồng bị đơn gồm ông Đặng Anh Mai, ông Lê Văn Quyết, bà Lương Thị Cẩm Tú, ông Cao Xuân Ninh, ông Hoàng Tuấn Khải, ông Yasuhiro Satitoh, ông Yukata Moriwaki (người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan lến Eximbank) phải tạm dừng việc thực hiện Nghị quyết số 112 (ngày 22/3/2019) của HĐQT Eximbank cho đến khi giải quyết xong vụ án.
Về Quyết định số 984 (ngày 27/3/2019) của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM về việc thi hành án chủ động căn cứ trên các quy định của Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014 và Quyết định số 92 (ngày 27/03/2019) của Tòa án nhân dân TP.HCM.
Về Quyết định số 85 (ngày 27/03/2019) của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM về việc cưỡng chế buộc thực công việc căn cứ trên các quy định của Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014, Quyết định số 92 (ngày 27/03/2019) của Toà án nhân dân TP.HCM và Quyết định số 984 (ngày 27/03/2019) của Cục thi hành án dân sự TP.HCM.
HĐQT Eximbank cũng vừa công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 lần 2 vào ngày 26/5 tại TP.HCM.

HOÀNG ANH