BizLIVE - Ông Phạm Huy Thông, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Vietinbank được điều động và bổ nhiệm giữ chức thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng GPBank.
Bổ nhiệm ông Phạm Huy Thông làm Tổng giám đốc GPBank

Ngày 7/7/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã công bố quyết định chuyển đổi mô hình Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu thành Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Dầu Khí Toàn Cầu do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Theo đó, NHNN mua toàn bộ (100%) cổ phần và chuyển đổi Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu thành NHTM TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu do Nhà nước làm chủ sở hữu với vốn điều lệ 3.018 tỷ đồng; chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu.

Đồng thời, NHNN chỉ định Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) tham gia quản trị, điều hành Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu.

Ngoài ra, NHNN thông báo các quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của NHTM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu.
Ban lãnh đạo của GP.Bank gồm:

Bà Trần Thị Lệ Nga  - Chủ tịch Hội đồng thành viên
Ông Phạm Huy Thông - Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Khoa Đức Anh - Thành viên Hội đồng thành viên
Bà Phạm Thị Thu Huyền - Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng thành viên.
Ông Phạm Quyết Thắng - Phó Tổng Giám đốc.
Ông Đỗ Trung Thành - Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc
Bà Phạm Thị Lan Hương - Kế toán trưởng
Ông Lê Mạnh Thắng - Trưởng Ban Kiểm soát
Trong đó, bà Trần Thị Lệ Nga, từng làm trưởng ban kiểm soát của VietinBank, ông Phạm Huy Thông trước từng là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Vietinbank. Ông Lê Mạnh Thắng trước đó là Phó trưởng phòng Phòng Kiểm toán nội bộ, Ngân hàng TMCP Đại chúng (PVcomBank).

HỒNG HẢI