BizLIVE - Ngày 9/6/2014, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Agribank.
Bổ nhiệm hàng loạt nhân sự cấp cao Agribank
Trụ sở Ngân hàng Agribank.

Theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ông Trịnh Ngọc Khánh - Phụ trách điều hành Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Agribank được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank.

Ông Phạm Đức Ấn - Phó Tổng giám đốc BIDV được điều động bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank.

Ông Tiết Văn Thành - Phó Tổng giám đốc Agribank được bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Thành viên và giao làm Quyền Tổng giám đốc Agribank.

Hội nghị cũng công bố các Quyết định của Thống đốc NHNN bổ nhiệm 05 Thành viên Hội đồng Thành viên Agribank bao gồm: Ông Nguyễn Viết Mạnh,Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, NHNN; ông Phạm Hoàng Đức, Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán, NHNN; Ông Nguyễn Đăng Hồng, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN; Ông Nguyễn Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, NHNN; Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng công bố Quyết định điều động bổ nhiệm của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm 02 Phó Tổng giám đốc Agribank: Bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Sở giao dịch Agribank; Bà Đinh Thị Thái, Trưởng phòng Phòng Quản lý rủi ro tín dụng Vietcombank.

HỒNG HẢI