BaoVietBank bổ nhiệm thêm nhân sự cao cấp

Linh Linh

16:53 25/10/2017

BizLIVE - Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoVietBank) vừa công bố quyết định bổ nhiệm thêm một Phó Tổng Giám đốc.

BaoVietBank bổ nhiệm thêm nhân sự cao cấp

Ảnh minh họa.

Cụ thể, theo quyết định này bà Nguyễn Thị Lũy hiện là Giám đốc điều hành được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Hoạt động BaoVietBank kể từ ngày 9/10/2017.
BaoVietBank cho biết, việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lũy nằm trong kế hoạch kiện toàn nhân sự của Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông BaoVietBank 2017 thông qua.
Cuối tháng 9, ông Tôn Quốc Bình - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc cũng chính thức đảm nhận nhiệm vụ Phụ trách Điều hành Ngân hàng TMCP Bảo Việt.
Ông Bình là Tiến sỹ Toán tin và là chuyên gia nhiều kinh nghiệm về các giải pháp công nghệ trong ngân hàng. Ông gia nhập BaoVietBank từ những ngày đầu thành lập ở cương vị Phó Tổng Giám đốc.
Tính đến cuối tháng 6/2017, tổng tài sản của BaoVietBank đạt mức 42.435 tỷ đồng, tăng 23,8% so với đầu năm.
Trong khi đó, các mảng kinh doanh tiếp tục khởi sắc giúp ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 56,5 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với cùng kỳ năm trước.

LINH LINH

Từ khóa: BaoVietBank, ngân hàng

Ban lãnh đạo

Doanh nghiệp cùng ngành