BizLIVE - Năm 2018, BacABank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 825 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 63.812 tỷ đồng và nguồn vốn huy động hợp nhất đạt 74.782 tỷ đồng. 
BacABank đạt lợi nhuận 434 tỷ đồng, hoàn thành 47% kế hoạch năm
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Bắc Á – BacABank (mã BAB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2018.
Theo đó, tại thời điểm cuối tháng 6/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt mức 89.772 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,2% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng đạt mức 59.589 tỷ đồng, tăng trưởng 7,39% và chiếm 66% tổng tài sản.
Trong khi đó, tiền gửi của khách hàng tính đến cuối tháng 6 đạt mức 65.866 tỷ đồng, tăng 3,87% so với đầu năm.
Về kết quả kinh doanh, hoạt động tín dụng quý II/2018 có xu hướng giảm nhẹ khi chỉ mang về cho ngân hàng khoản lãi 452 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt gần 892 tỷ đồng, tăng 12,9%.
Lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh ngoại hối trong quý cũng giảm khá mạnh so với cùng kỳ, đạt mức lần lượt 24 tỷ đồng và 1,8 tỷ đồng, giảm 21% và giảm 76,9% so với quý II/2017. Riêng có hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư kỳ này bất ngờ báo lãi gần 72 tỷ đồng so với con số lãi vỏn vẹn 60 triệu đồng cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng mạnh từ mức 3 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng.
Tổng chi phí hoạt động trong kỳ của ngân hàng tăng khá mạnh, tới 54,4%, lên 247 tỷ đồng. Dù vậy, nhờ cắt giảm chi phí dự phòng xuống gần 115 tỷ đồng, tương đương mức giảm 45,2% đã giúp BacABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II/2018 đạt 224 tỷ đồng, tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế hơn 434 tỷ đồng, tăng 46,6%.
Năm 2018, BacABank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 825 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 63.812 tỷ đồng và nguồn vốn huy động hợp nhất đạt 74.782 tỷ đồng. 
Như vậy, với kết quả đạt được sau nửa đầu năm, ngân hàng đã hoàn thành 47,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế, 93% kế hoạch dư nợ tín dụng và 88% kế hoạch nguồn vốn huy động.
Về chất lượng tín dụng, tại ngày 30/6/2018, ngân hàng đang có 436 tỷ đồng nợ xấu, tăng 24,1% so với đầu năm, trong đó, nợ có khả năng mất vốn ở mức gần 422 tỷ đồng, chiếm 73% tổng nợ xấu, tăng 25% so với đầu năm. Dù vậy, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng vẫn ở mức khá thấp, 0,73%/tổng dư nợ (so với mức 0,63% hồi đầu năm).

TRẦN THÚY