BizLIVE - Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 436 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 434 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước và hoàn thành 47,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2019.
BacABank: Cắt gần nửa chi phí trích lập dự phòng, lợi nhuận 6 tháng đầu năm tương đương cùng kỳ
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Bắc Á - Bac A Bank (mã BAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II năm 2019 với lợi nhuận trước thuế đạt 191 tỷ đồng, giảm 14,7% so với cùng kì năm trước. 
Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 436 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 434 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước và hoàn thành 47,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2019.
Đóng góp chính vào lợi nhuận 6 tháng đầu năm của BacABank vẫn là hoạt động tín dụng với khoản lãi 943 tỷ đồng, tăng trưởng 5,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ mảng dịch vụ cũng tăng gần gấp đôi, lên 54 tỷ đồng.
Tuy nhiên, mảng mua bán chứng khoán đầu tư kỳ này lại bất ngờ lỗ gần 1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước, mảng này báo lãi tới hơn 62 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng giảm mạnh từ 78 tỷ đồng xuống còn gần 18 tỷ đồng, tương đương mức giảm 76,9%, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng giảm giảm gần nửa, còn 6 ỷ đồng.
Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng vì vậy giảm 56 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, xuống còn 1.026 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động trong kỳ của ngân hàng ở mức 477 tỷ đồng, tăng nhẹ 9,2%. Tuy nhiên, chi phí dự phòng lại giảm mạnh tới 45,5%, xuống còn 114 tỷ đồng. Điều này giúp ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm tương đương với cùng kỳ năm ngoái.
Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của ngân hàng đạt 102 nghìn tỷ đồng, tăng 5,1% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 69,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2%. 
Tiền gửi khách hàng đến cuối tháng 6 đạt mức 77 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm.
Về chất lượng tín dụng, đến cuối tháng 6, ngân hàng đang có tổng cọn 502 tỷ đồng nợ xấu, tăng nhẹ 2,8% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu được kéo về 0,72%/tổng cho vay, so với mức 0,76% hồi đàu năm.

TRẦN THÚY