BizLIVE - Trong danh sách ứng viên tham gia HĐQT của LienVietPostbank không có tên ông Nguyễn Đức Hưởng.
Ai sẽ thay thế ông Nguyễn Đức Hưởng làm Chủ tịch LienVietPostbank?
Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostbank – mã LPB) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018.
Theo đó, trong chương trình ĐHĐCĐ lần này, ban lãnh đạo LienVietPostbank sẽ trình cổ đông danh sách các ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018- 2023.
Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu là 08 người, danh sách ứng viên tham gia ứng cử cũng vừa đủ 08 người,
Tuy nhiên, trong danh sách ứng viên trên không có tên của đương kim Chủ tịch Nguyễn Đức Hưởng và Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Huynh.
Danh sách ứng viên tham gia vào HĐQT của LienVietPostbank - Nguồn: LienVietPostbank  
02 thành viên mới tham gia ứng cử đó là ông Dương Công Toàn (Phó Tổng Giám đốc LienVietPostBank) và bà Dương Hoài Liên (hiện không nắm giữ chức vụ tại LienVietPostBank).
Như vậy, sau khi bầu xong thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, ban HĐQT cũng phải bầu ra Chủ tịch mới của LienVietPostbank.
Cận Tết Nguyên Đán 2018, ông Nguyễn Đức Hưởng đã đưa ra quyết định dừng công việc tại nhiệm sở sau 3 năm dự tính vì vấn đề sức khỏe.
Tại ĐHĐCĐ năm 2018, LienVietPostbank cũng sẽ bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Kết thúc năm 2017, LienVietPostbank đạt doanh thu 11.725 tỷ đồng. Lãi ròng 1.368 tỷ đồng.

LAN ANH