BizLIVE - Đợt bán hơn 35,2 triệu cổ phiếu quỹ của ACB sẽ diễn ra từ 30/10 - 29/11/2019 với mức giá tối thiểu 23.100 đồng/cổ phiếu.
Ai sẽ mua 35 triệu cổ phiếu quỹ của ACB?
Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB) vừa thông báo chốt ngày bán cổ phiếu quỹ. Theo đó, ngân hàng này sẽ thực hiện bán hơn 35,2 triệu cổ phiếu quỹ trong thời gian từ 30/10 – 29/11/2019 theo phương thức khớp lệnh, thoả thuận trên sàn.
Hiện vốn điều lệ của ACB là 16.627 tỷ đồng. Tổng mức vốn kinh doanh trên 21.017 tỷ đồng theo báo cáo tình chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2018.
Với tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch trên 41,42 triệu cổ phiếu, nếu bán thành công trên 35,2 triệu cổ phiếu quỹ đăng ký, số lượng còn lại là 6,22 triệu cổ phiếu quỹ.
Theo ACB, giá giao dịch không thấp hơn 23.100 đồng/cổ phiếu. Nguyên tắc xác định giá tối thiểu theo giá thị trường trung bình trong 20 ngày trước ngày giao dịch.
Ước tính với mức giá tối thiểu là 23.100 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị mà ACB dự kiến thu về hơn 813 tỷ đồng.
ACB cũng cho biết, mục đích bán hơn 35,2 cổ phiếu quỹ lần này là để tăng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.
Trước đó, ACB cũng từng thông báo về việc bán 6,2 triệu cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho nhân viên. Giá bán là 16.072 đồng/cổ phiếu, tương đương với tổng giá trị giao dịch khoảng 100 tỷ.
Trong tháng 7, ACB đã thực hiện chia cổ thức 30% bằng cổ phiếu và niêm yết bổ sung hơn 374 triệu cổ phiếu lên sàn chứng khoán ngày 16/9.
Tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch sáng 21/10, thị giá ACB đang xoay quanh mức 23.800 đồng/cổ phiếu.
Với thị giá ACB đang ở mức trên 2.3, ai sẽ mua cổ phiếu quỹ ACB bán ra?

LAN ANH