BizLIVE - Tỷ lệ cổ tức 18% dự kiến chia trong năm 2020 của ACB thấp hơn mức 30% của năm 2019.
ACB tính chuyển sàn sang HOSE và chia cổ tức 18% năm 2020
ĐHĐCĐ thường niên 2020 của ACB - Ảnh: Minh Minh.
Tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) diễn ra tại TP.HCM, các cổ đông đã biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến 7.636 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,6% so với năm 2019.
Theo đó, các chỉ tiêu khác mà ACB dự kiến tăng trưởng trong năm nay đối với tổng tài sản tăng 12%, tiền gửi khách hàng dự tăng 12%, tín dụng dự tăng 11,75% và tỷ lệ nợ xấu sẽ được kiểm soát dưới 2%. Dự kiến chia cổ tức 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%.
Như vậy, mức cổ tức mà cổ đông ACB được chia trong năm 2020 thấp hơn mức cổ tức được chia của năm 2019 là 30%.
Theo ông Đỗ Minh Toàn, Tổng giám đốc ACB, ban đầu, ACB dự kiến 2019 chia cổ tức bằng cổ phiếu 20% và tiền 10%, nhưng do tình hình dịch bệnh nên HĐQT trình Ngân hàng Nhà nước chia 30% cổ tức bằng cổ phiếu. Còn mức cổ tức 18% cho năm nay ngân hàng muốn chia nhiều hơn nhưng cũng do ảnh hưởng từ dịch Covid-19.
Trả lời cổ đông về tình hình xử lý nợ xấu của nhóm 6 công ty, ông Đỗ Minh Toàn cho rằng hiện nay, nợ của nhóm 6 công ty là 806 tỷ đồng gồm trái phiếu, khoản phải thu, nợ gốc và hơn 1.000 tỷ đồng lãi. ACB đã trích lập dự phòng cho khoản nợ xấu này, nếu thu hồi được, lợi nhuận của ngân hàng sẽ tăng thêm 806 tỷ đồng. Có thể mất 2 năm để thu hồi các khoản nợ này trong năm 2020 và 2021.
Cổ đông cũng băn khoăn về vấn đề tỷ lệ CIR (chi phí trên thu nhập) của ACB cao hơn trung bình ngành, theo ông Toàn từ nay đến 2022, CIR của ACB trên 50%. Nguyên nhân, ACB đang đầu tư hàng chục triệu USD để phát triển ngân hàng số, cũng như chi phí cho người lao động chiếm gần 50% tổng chi phí ACB và việc đầu tư quy trình hệ thống, công nghệ trong 3 năm qua đã giúp ACB phát triển tốt.
Về kết quả hoạt động kinh doanh trong 5 tháng đầu năm nay, ACB đã đạt 3.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, với mức tăng trưởng tín dụng xấp xỉ 4%, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước là 8%.
Với ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngân hàng có tổng quy mô cơ cấu nợ không quá 15.000 tỷ đồng. Những khoản này chỉ là chậm thu, trong quý IV/2020 hoặc quý I/2021 sẽ thu nhập trở lại. Với tình hình kinh doanh đang trở lại, ACB dự tính lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm nay sẽ đạt 50% kế hoạch năm.
Trong năm nay, ACB cũng tính chuyện chuyển sàn niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HOSE và phát hành trái phiếu quốc tế để huy động vốn.

LAN ANH