BizLIVE - Tính đến thời điểm đến 31/12/2020, tổng tài sản của ACB đạt 441.530 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cuối năm 2019.
ACB báo lợi nhuận gần 9.600 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch năm
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB vừa công bố BCTC Hợp nhất quý 4/2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 3.185 tỷ đồng, tăng 63,2% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế cả năm 2020, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận 9.596 tỷ đồng, tăng trưởng 27,7%.
Mảng tín dụng vẫn là nguồn thu chính khi mang về cho ngân hàng khoản lãi 4.415 tỷ đồng trong riêng quý 4, tăng trưởng 32,6% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, mảng này ghi nhận lãi 14.582 tỷ đồng, tăng trưởng 20,4% và chiếm hơn 80% tổng nguồn thu.
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 43% đạt 199 tỷ đồng, nâng lũy kế cả năm đạt 430 tỷ đồng, tăng trưởng 59,7%.
Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 63,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lãi vỏn vẹn 1,2 tỷ. Lũy kế cả năm, mảng này lãi 167 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư cũng lãi 732 tỷ đồng cả năm 2020, gấp 13,5 lần năm trước.
Ở chiều ngược lại, hoạt động dịch vụ lại cho thấy sự đi xuống khi chỉ mang về 1.695 tỷ đồng lãi thuần, giảm 10,6%. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần giảm lần lượt 81,4% và 31,4% xuống còn 280 tỷ và 19 tỷ đồng.
Theo đó, tổng thu nhập lãi thuần của ngân hàng trong năm đạt 18.161 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm trước. Trong khi đó, chi phí hoạt động lại giảm 8,2% giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng tăng trưởng tới 35,3%, lên 10.537 tỷ đồng. Chi phí dự phòng năm 2020 của ngân hàng ở mức 941 tỷ đồng, gấp 3,4 lần năm trước.
Theo đó, kết thúc năm 2020, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế của ACB đạt 9.596 tỷ đồng, tăng 27,7% so với năm 2019. Với kết quả này, ngân hàng hoàn thành vượt 25,7% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.
Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của ACB đạt 441.530 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cuối năm 2019. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 15,9% đạt 311.479 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng tăng 14,6% đạt 353.196 tỷ đồng.
Về chất lượng tín dụng, tính đến cuối năm 2020, ACB đang có 1.840 tỷ đồng nợ xấu nội bảng, tăng 27% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ 0,54% lên 0,6%.

TRẦN THÚY