BizLIVE - Đến nay ABBANK mới chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017, với tỷ lệ 7,4% nhằm tăng vốn điều lệ lên 5.713 tỷ đồng.
ABBANK: “Trả nợ” cổ tức năm 2017, năm 2018 không chia
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức.
Theo đó, đến nay ABBANK mới thực hiện chia cổ tức của năm 2017, với tỷ lệ 7,4%, tương ứng phát hành thêm 39,36 triệu cổ phiếu, ngày 29/6/2019 là ngày đăng ký cuối cùng.
Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của ABBANK sẽ từ mức 5.320 tỷ đồng lên 5.713 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017.
Như vậy ABBANK đã có kế hoạch chia cổ tức năm 2107. Còn năm 2018 ngân hàng này lại không chia cổ tức cho cổ đông. Theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, toàn bộ lợi nhuận còn lại năm 2108 là 624 tỷ đồng được giữ lại để tiếp tục gia tăng năng lực tài chính.
Sau nhiều lần thất hứa việc lên sàn, cũng như thay đổi nhân sự cấp cao liên tục đến 3 lần ở vị trí Tổng giám đốc trong năm 2018, năm 2019, ABBANK quyết tâm đưa cổ phiếu lên niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). 
Năm 2019, ABBANK đặt kế hoạch tăng tổng tài sản 17% so với năm 2018 và đạt 105.720 tỷ đồng; huy động thị trường một đạt 82.609 tỷ đồng, tăng 28%; dư nợ tín dụng thị trường một dự kiến đến cuối năm đạt 61.323 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế kế hoạch ở mức 1.220 tỷ đồng, tăng 35%.

LAN ANH