BizLIVE - 9 tháng đầu năm 2019 ABBANK đạt 856 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2018.
ABBANK đạt 856 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng
Ảnh minh họa.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vừa báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm.

Theo đó, tính đến hết 30/9/2019, tổng tài sản ngân hàng đạt 91.368 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ 2018. Huy động từ khách hàng đạt 67.656 tỷ đồng, tăng13% so với cùng kỳ 2018. 

Cho vay khách hàng đạt 52.354 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2018, trong đó, tăng trưởng cho vay khách hàng cá nhân và cho vay khách hàng SMEs – hai nhóm khách hàng mục tiêu của ABBANK lần lượt đạt 107% và 106% so với kết quả 6 tháng năm 2019.

Với nhiều chương trình nhằm đẩy mạnh mảng dịch vụ, thu nhập từ lãi đạt 1.820 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2018. Lãi thuần từ dịch vụ sau 9 tháng của ABBANK đạt 117 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước thuế của ABBANK đạt 856 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2018.

Ông Phạm Duy Hiếu, Quyền Tổng giám đốc ABBANK, cho biết nợ xấu của ngân hàng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Hiệu quả và an toàn hoạt động của ABBANK cũng tiếp tục được đảm bảo thông qua các chỉ số như ROA (tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản) đạt 1,3%; ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) đạt 16,2%; CAR (an toàn vốn tối thiểu) đạt 11,1%.

Đây là kết quả tạo nên từ những hoạt động thúc đẩy kinh doanh, những chiến dịch xây dựng và phát triển đội ngũ trên toàn hệ thống ABBANK.

LAN ANH