BizLIVE - Cuối tháng 6, cho vay khách hàng 49.762 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch 2019. Trong đó, cho vay khách hàng cá nhân 21.682 tỷ đồng, khách hàng SMEs 10.360 tỷ đồng, lần lượt đạt 101% và 67% kế hoạch năm 2019.
ABBANK đạt 517 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2019

Theo tin từ Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK), 6 tháng đầu năm 2019, ABBANK đạt 517 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tổng tài sản đạt 91.236 tỷ đồng.

Tính đến hết 30/6/2019, hoạt động kinh doanh của ABBANK tiếp tục ổn định. Cụ thể, Tổng tài sản đạt 91.236 tỷ đồng, tương đương 102,8% so với cùng kỳ năm 2018; thu nhập từ lãi thuần đạt hơn 1.266 tỷ đồng, tương đương 120,8% so với cùng kỳ 2018; thu thuần từ phí dịch vụ đạt 72 tỷ đồng; chi phí hoạt động được kiểm soát tốt ở mức 809 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 6 tháng 2019 của ABBANK đạt 517 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động huy động và cho vay của ABBANK cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực với huy động từ khách hàng đạt 64.278 tỷ đồng, tương đương 104% so với cùng kỳ 2018, đạt 78% kế hoạch năm 2019.

Cho vay khách hàng đạt 49.762 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ 2018, đạt 81% kế hoạch 2019. Trong đó, cho vay đối với hai phân khúc khách hàng mục tiêu của ABBANK gồm khách hàng cá nhân đạt 21.682 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ 2018, đạt 101% kế hoạch năm 2019; cho vay khách hàng SMEs đạt 10.360 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ 2018, đạt 67% so với kế hoạch năm 2019.

Ngày 10/7/2019, ABBANK đã phát hành hơn 39 triệu cổ phiếu để chia cổ tức của năm 2017 và nâng vốn điều lệ từ hơn 5.319 tỷ đồng lên hơn 5.713 tỷ đồng. Theo ABBANK, việc thực hiện tăng vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng, tạo nền tảng tài chính tốt hơn cho ABBANK phát triển trong năm 2019 và những năm tới.

Nợ xấu đến cuối thấng/2019 tiếp tục được ABBANK kiểm soát ở mức 1,44%, giảm so với cùng kỳ năm 2018.

Quyền Tổng giám đốc ABBANK - ông Phạm Duy Hiếu cho biết: "Hoạt động kinh doanh của ABBANK đã ghi nhận những sự tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2019, nhưng vẫn chưa thể hiện sự bứt phá rõ rệt. Tuy nhiên, những dự án lớn sẽ ra mắt trong nửa cuối năm như Digital Banking; các gói sản phẩm dịch vụ tiện ích, độc đáo dành cho khách hàng từ cá nhân đến doanh nghiệp; các dự án nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, dự án tinh chỉnh/nâng cao nhận diện thương hiệu ABBANK trên thị trường… sẽ là lợi thế để ABBANK về đích trong năm 2019".

Thời gian vừa qua, ABBANK đã triển khai Dự án chuyển đổi nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của ngân hàng, mô hình các đơn vị kinh doanh được cải tiến theo hướng bán lẻ, tập trung vào khách hàng cá nhân và khách hàng SMEs.


HỒNG QUÂN