BizLIVE - ABBANK đã phát hành hơn 39 triệu cổ phiếu nhằm chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 7,4% cho cổ đông; vốn điều lệ theo đó tăng gần 394 tỷ đồng và đạt mức trên 5.700 tỷ đồng.
ABBANK: Đã phát hành hơn 39 triệu cổ phiếu chia cổ tức, tăng vốn lên hơn 5.700 tỷ đồng
Theo tin từ Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK), được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ và chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỉ lệ 7,4%, ngày 10/7/2019, ABBANK đã chính thức phát hành 39.361.726 cổ phiếu với tổng giá trị hơn 393,6 tỷ đồng.
Qua đợt phát hành này, vốn điều lệ của ABBANK tăng từ hơn 5.319 tỷ đồng lên mức hơn 5.713 tỷ đồng.
Được biết, đến cuối tháng 6/2019, Tập đoàn Geleximco đang nắm giữ gần 13% vốn điều lệ của ABBANK.
Năm 2019, mục tiêu chiến lược của ABBANK là phát triển công nghệ ngân hàng số kết hợp với nguồn nhân sự chất lượng cao để tạo nền tảng đột phá về sản phẩm cạnh tranh trong phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa, trợ giúp cho hoạt động kinh doanh và vận hành, giảm chi phí và tăng tính hiệu quả, tập trung vào quản trị rủi ro.
Đại hội đồng cổ đông ABBANK đầu năm nay đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2019 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản, bao gồm: tổng tài sản đạt 105.720 tỷ đồng (tăng 17% so với năm 2018), huy động đạt 82.609 tỷ đồng, dư nợ đạt 61.323 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 1.220 tỷ đồng (tăng 35% so với năm 2018).

HỒNG QUÂN