03:00, 04/05/2016

XPH - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

CTCP Xà phòng Hà Nội (XPH) công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

Thông qua báo cáo của Giám dốc tổng kết công tác hoạt động SXK.D năm 2015  và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016 đã được sửa đổi (nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo).

Thông qua Báo cảo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016 (nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo).Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo).

Thông qua báo cáo tài chinh năm 2015 đã dược kiểm toán như sau:

 

Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2015

1

Doanh thu thuần

Triệu đồng

56.510

2

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

9.024

3

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

-9.226

4

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Triệu đồng

0

 

(Trích nguồn Báo cáo kiểm toán năm 2015 của Công ty).

 

 

Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2016 như sau:

 

Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2016

1

Tổng doanh thu

Triệu đồng

37.388

2

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

1.128

3

Chia cổ tức

 

 


 

 

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tóan báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội năm 2016

Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 2 đơn vị Kiểm toán sau:

* Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE - Công ty TNHH Kiểm toán VACO - Việt Nam

Để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 với mức giá không cao hơn mức giá thực hiện năm 2015.

Thông qua Báo cáo thù lao cùa HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2015 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016.

Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được bổ sung sửa đổi

Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thiệu làm thành viên HĐQT và miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đào Nguyên Du và miễn nhiệm kiểm soát viên đối với ông Lê Quang Tín.

Thông qua kết quả bầu thay thế 01 Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2013-2017:

Ông Nguyễn Tuấn Anh đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017.

Tải file gốc

 

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

5.2

0.2 (4.0%)
Giá tham chiếu5.0
Giá mở cửa5.0
Giá cao nhất5.0
Giá thấp nhất5.0
Giá đóng cửa5.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.99%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)12,972,475
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)67.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-785.5
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,365.1
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

5.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

5.00

0.00 (0.00%)

1,1005,500
15/01

5.00

0.20 (3.85%)

8004,000
14/01

5.20

0.00 (0.00%)

00
13/01

5.20

0.10 (1.96%)

100520
10/01

5.10

0.00 (0.00%)

00
09/01

5.10

0.10 (2.00%)

100510
08/01

5.00

0.30 (5.66%)

3001,500
07/01

5.30

0.30 (6.00%)

100530
06/01

5.00

0.50 (9.09%)

3001,500

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

24/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

04/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội (XPH) công bố miễn nhiệm ông Lê Hải Sơn chức vụ Phó giám...

21/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

13/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội công bố bổ nhiệm ông Đỗ Huy Lập chức vụ Thành viên HĐQT...

27/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

27/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

07/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 07/04/2017:- Bổ...

13/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

11/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội công bố ông Lê Hồng Sơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT...

09/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

27/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

08/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

01/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội công bố ông Lê Hải Sơn bị miễn nhiệm chức vụ Kế...

19/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

07/06/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

09/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh chức vụ Trưởng BKS...

25/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

25/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2016Thời gian họp: 25/04/2016Địa điểm tổ chức họp: Tầng 4 nhà...

01/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

31/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thiệu chức vụ Chủ tịch...

21/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

15/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2015 Thời gian họp: 15/05/2015 Địa điểm tổ...

15/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

01/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

25/11/2014

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội công bố chính thức giao dịch trên UpCoM:Số cổ phiếu đăng ký giao dịch:...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam