07:59, 27/03/2019

X26: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

X26: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu X26 của CTCP 26 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2019 (Công ty sẽ thông báo trong thư mời)
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Trụ sở Công ty cổ phần 26. Địa chỉ: Đường Hội Xá, tổ 5, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính;
+ Tờ trình phê duyệt và dự toán quỹ lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận;
          - Nội dung họp: + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán:
+ Bầu Ban kiểm soát;
+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
12

Giá trong ngày

20.3

2.3 (12.78%)
Giá tham chiếu18.0
Giá mở cửa18.0
Giá cao nhất18.0
Giá thấp nhất18.0
Giá đóng cửa18.0
Khối lượng9,100
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)101.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,316.0
P/E4.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)28,832.8
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

18.00

2.00 (12.50%)

9,100163,800
16/01

16.00

2.00 (11.11%)

1001,600
15/01

18.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

18.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

18.00

2.00 (10.00%)

1001,800
10/01

20.00

0.00 (0.00%)

3006,000
09/01

20.00

0.70 (3.38%)

5,000100,000
08/01

20.70

2.70 (15.00%)

1002,070
07/01

20.70

2.70 (15.00%)

00
06/01

20.70

2.70 (15.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Doanh nghiệp cùng ngành