02:34, 03/08/2016

VTP: Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

Tên chứng khoán:Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

Mã chứng khoán: VTP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2016

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện:  1.000:258 (Người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 258 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được Công ty chi trả bằng tiền mặt với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 983 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được hưởng số cổ phiếu tương ứng là 983x258/1000=253,61 cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu thực tế cổ đông A nhận được sẽ được làm tròn xuống là 253 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ phát sinh 0,61 cổ phiếu được trả bằng tiền mặt với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền nhận được là 0,61x10.000=6.100 đồng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel và xuất trình chứng minh nhân dân.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
1

Giá trong ngày

151.8

-3.1 (-2.0%)
Giá tham chiếu154.9
Giá mở cửa154.9
Giá cao nhất154.9
Giá thấp nhất148.5
Giá đóng cửa151.8
Khối lượng101,385
Giao dịch ròng NĐTNN45,600
Room nước ngoài còn lại48.35%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)29,682,927
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)4,505.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)6,783.9
P/E22.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,896.4
P/B10.2
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

16/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (VTP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  05-04...

25/06/2017

Phát hành cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:Ngày đăng ký cuối cùng:...

05/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

23/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2017Ngày...

11/08/2016

Phát hành cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2016Ngày đăng...

08/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền; 25/05/2016Ngày đăng ký cuối...

29/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng...

21/10/2015

Phát hành cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel phát hành thêm cổ phiếu: Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2015 1/ Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: Tỷ lệ...

Doanh nghiệp cùng ngành