04:48, 14/10/2015

VTP - Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, thực hiện quyền mua CP của cổ đông hiện hữu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

Mã chứng khoán: VTP

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, Thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu

Nội dung cụ thể:

Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:

Tỷ lệ thực hiện: 100:26 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 26 cổ phiếu mới)

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được công ty chi trả bằng tiền mặt với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

+ Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 112 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 26% số cổ phiếu nhận được cho cổ đông A là 112*26% = 29,12 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 29 cổ phiếu và 1.200 đồng bằng tiền mặt cho 0,12 cổ phiếu lẻ.

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel và xuất trình chứng minh nhân dân.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu:

Mã quyền mua: MIRVTP151

Mã ISIN quyền mua: VNMIRVTP1511

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 30/10/2015 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 02/12/2015)

Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 9.500.000 cổ phiếu

Giá phát hành: 10.000 đồng

Tỷ lệ thực hiện: 10.000:13.769 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10.000 quyền được mua 13.769 cổ phiếu mới)

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lại cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn mức giá bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

+ Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 115 cổ phiếu VTP sẽ được quyền mua 115*(13.769/10.000) = 158,3435 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được quyền mua 158 cổ phiếu, 0,3435 cổ phiếu lẻ sẽ được cộng vào tổng số cổ phiếu lẻ của đợt chào bán và sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác.

Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 30/10/2015 đến ngày 18/11/2015.

+ Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/10/2015 đến ngày 27/11/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel

+ Số TK: 12010000325512

+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch 1

Theo VSD
TIN SÀN, SỞ
1

Giá trong ngày

151.8

-3.1 (-2.0%)
Giá tham chiếu154.9
Giá mở cửa154.9
Giá cao nhất154.9
Giá thấp nhất148.5
Giá đóng cửa151.8
Khối lượng101,385
Giao dịch ròng NĐTNN45,600
Room nước ngoài còn lại48.35%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)29,682,927
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)4,505.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)6,783.9
P/E22.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,896.4
P/B10.2
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

16/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (VTP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  05-04...

25/06/2017

Phát hành cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:Ngày đăng ký cuối cùng:...

05/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

23/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2017Ngày...

11/08/2016

Phát hành cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2016Ngày đăng...

08/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền; 25/05/2016Ngày đăng ký cuối...

29/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng...

21/10/2015

Phát hành cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel phát hành thêm cổ phiếu: Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2015 1/ Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: Tỷ lệ...

Doanh nghiệp cùng ngành