09:43, 27/11/2018

VTP: Nguyễn Duy Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 2.960.000 CP

VTP: Nguyễn Duy Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 2.960.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: VTP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.964.872 CP (tỷ lệ 7,17%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.960.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại tài sản
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/11/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/12/2018.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
1

Giá trong ngày

153.5

0.3 (0.2%)
Giá tham chiếu153.2
Giá mở cửa154.9
Giá cao nhất154.9
Giá thấp nhất152.0
Giá đóng cửa153.5
Khối lượng34,923
Giao dịch ròng NĐTNN22,670
Room nước ngoài còn lại47.94%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)29,682,927
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)4,556.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)6,783.9
P/E22.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,896.4
P/B10.3
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

16/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (VTP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  05-04...

25/06/2017

Phát hành cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:Ngày đăng ký cuối cùng:...

05/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

23/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2017Ngày...

11/08/2016

Phát hành cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2016Ngày đăng...

08/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền; 25/05/2016Ngày đăng ký cuối...

29/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng...

21/10/2015

Phát hành cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel phát hành thêm cổ phiếu: Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2015 1/ Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: Tỷ lệ...

Doanh nghiệp cùng ngành