02:41, 06/05/2016

VTM - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

CTCP Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin (VTM) công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016.

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015

 1.  
 2. TT

  CÁC

  CHỈ TIÊU

  ĐVT

  K H NĂM 2015

  TH NĂM 2015

  So sánh(%)

  KH 2015

  Thực hiện 2014

  1

  Sản lượng

   

   

   

   

   

  1

  Hành khách

  HK

  6.020.000

  6.284.308

  104,4

  101,5

  2

  Tkm chở cN

  Tkm

  32.200.000

  40.710.386

  126,4

  161,5

  3

  Tkm v/c than

  Tkm

  2.530.000

  2.518.020

  99,5

  70,3

  II

  Doanh thu

  T r đ

  320.600

  341.915

  106,6

  112,8

  1

  Vận chuyển CN

  T r đ

  297.500

  320.169

  107,6

  118,2

  2

  v/c than

  Tr đ

  9.600

  9.562

  99,6

  54,9

  3

  Sửa chữa T. bị

  T r đ

  12.000

  11.307

  94,2

  91,4

  4

  Thu khác

  Tr đ

  1.500

  877

  58,5

  36,7

  III

  Chi phí

  T r đ

  315.500

  336.303

  106,6

  113,0

  IV

  LN trước thuế

  Tr đ

  5.100

  5.612

  110,0

  101,8

  V

  LĐ bình quân

  Người

  1.050

  1.070

  101,9

  118,3

  VI

  TN bình quân

  1000đ ng/th

  6.935

  7.146

  103,0

  97,5

   
Kế hoạch SXKD năm 2016
 

TT

CHỈ TIÊU

ĐVT

KẾ HOẠCH

I

SẢN LƯỢNG

 

 

1

v/c công nhân

 

 

 

- Theo vé

6.110.000

 

-Theo TKM

Tkm

38.200.000

2

v/c than

Tkm

2.500.000

I

Doanh thu

Tr. đ

333.700

1

vc công nhân

Tr đ

309.600

2

vc than

Tr. đ

9.600

3

s/c xe ngoài

Tr. đ

13.000

4

Thu khác

Tr đ

1.500

II

Chi phí

Tr. đ

328.000

III

Lợi nhuận

Tr. đ

5.700

IV

Lao động bình quân

Người

1.078

V

Thu nhập bình quân

1.000 đ/n/t

7.042

 
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

21.8

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu21.8
Giá mở cửa21.8
Giá cao nhất21.8
Giá thấp nhất21.8
Giá đóng cửa21.8
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)3,279,797
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)71.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,182.8
P/E18.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,673.0
P/B1.9
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
15/11

21.80

0.00 (0.00%)

00
14/11

21.80

0.00 (0.00%)

00
13/11

21.80

0.00 (0.00%)

00
12/11

21.80

0.00 (0.00%)

00
09/11

21.80

0.00 (0.00%)

00
08/11

21.80

0.00 (0.00%)

00
07/11

21.80

0.00 (0.00%)

00
06/11

21.80

0.00 (0.00%)

00
05/11

21.80

0.00 (0.00%)

00
02/11

21.80

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

19/01/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin (VTM) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/02/2018Ngày đăng ký...

25/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin (VTM) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm...

19/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin (VTM) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm...

01/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin (VTM) công bố bổ nhiệm ông Vũ Đức Long chức...

29/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ...

29/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ...

12/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

12/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

12/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2017Ngày...

24/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

16/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Phạm Xuân Phong, Thành viên...

13/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 13/03/2017...

19/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc thông...

26/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

26/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Lê Lương Ứng...

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2016Ngày...

25/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

01/02/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu...

29/12/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán...

18/11/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin phát hành cố phiểu trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ...

Doanh nghiệp cùng ngành