04:08, 29/11/2019

VTL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

VTL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

20.5

5.5 (36.67%)
Giá tham chiếu15.0
Giá mở cửa15.0
Giá cao nhất15.0
Giá thấp nhất15.0
Giá đóng cửa15.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại60.07%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)4,050,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)83.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,304.6
P/E8.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)9,714.3
P/B2.1
Lợi tức cổ phiếu (%)6
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

15.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

15.00

1.00 (7.14%)

5608,256
15/01

14.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

14.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

14.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

14.00

1.00 (7.69%)

3004,200
09/01

13.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

13.00

1.40 (9.72%)

1001,300
07/01

14.40

1.60 (10.00%)

1001,440
06/01

16.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

15/09/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017.

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017 (công ty mẹ).

20/06/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 1.350.000 cổ phiếuTổng số  lượng cổ phiếu niêm yết: 4.050.000 cổ phiếuNgày giao dịch chính thức...

23/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

23/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

19/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán cổ phiếu chưa phân phối...

07/03/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long phát hành cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

16/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

16/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

06/12/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/11/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2016Thời gian họp: 09h00, ngày 06/12/2016Địa điểm...

25/11/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vang Thăng Long không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 25/11...

22/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

22/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

31/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua...

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (Hợp nhất).

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

22/08/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/08/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2016.

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

14/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

14/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2016Ngày đăng ký cuối...

19/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

19/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

04/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2015.

04/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (công ty mẹ).

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2015 (công ty mẹ).

19/11/2015

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vang Thăng Long không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ ngày 19...

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2015 (Công ty mẹ).

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên soát xét (Hợp nhất).

29/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015.

29/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 (Công ty mẹ).

10/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long công bố ông Phạm Văn Vinh từ nhiệm chức vụ phó giám đốc...

03/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

06/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2015Ngày giao dịch không hưởng...

01/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long công bố ông Phạm Ngọc Quý thôi giữ chức vụ phó GĐ từ ngày...

26/05/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

25/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

13/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

10/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2015 Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 05/2015 Địa...

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

22/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

01/12/2014

Kết quả kinh doanh quý

VTL - BCTC soát xét 6 tháng 2014 riêng lẻBCTC soát xét 6 tháng 2014 hợp nhất

04/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long công bố bà Tô Thanh Huyền, phó giám đốc, nghỉ hưu từ 4...

04/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long công bố chấm dứt hợp đồng lao động với ông Vũ Minh Đức, phó...

31/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

24/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

VTL - BCTC Q1/2014 (công ty mẹ)

23/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

15/07/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2014Ngày giao dịch không hưởng...

01/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long công bố bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Quý chức vụ phó giám đốc...

06/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VTL - NQ ĐHCĐ năm 2014Link download

06/06/2014

Thay đổi BLĐ

VTL - Thay đổi phụ trách CBTTBổ nhiệm bà Trần Thị Hoàng Liên - Phụ trách CBTT từ ngày 16/06/2014Link...

15/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2014Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2014Địa điểm...

22/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

28/08/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VTL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08...

05/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thăng Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến cổ đông...

24/07/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thăng Long chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội Mã chứng khoán: VTL; Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu; Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ...

23/05/2013

Phát hành cổ phiếu

VTL: Phát hành cổ phiếu 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2013 3. Lý do và mục đích: * Trả cổ phiếu...

14/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thăng Long thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2013 3. Lý do và mục...

25/10/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

05/10/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VTL: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.180 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.180 CP - Số lượng cổ phiếu đã bán...

04/09/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thăng Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

23/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

16/07/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VTL: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/07/2012 3. Lý do và mục...

21/06/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thăng Long thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Bổ nhiệm ông Phạm Văn Vinh - Cử nhân sinh hoc,...

04/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thăng Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

28/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thăng Long thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/04/2012 3. Lý do và...

10/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

20/01/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

24/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

07/09/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

10/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VTL: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2011 Tỷ...

10/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VTL: Nghị quyết 2011Link download

06/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

04/05/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thăng Long thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2011 - Lý do và mục đích...

28/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

22/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3/2010 (Theo: hnx.vn)

03/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

23/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên Q2/2010

05/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

11/06/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

08/06/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

26/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

22/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian:  8h30, ngày 22/04/2010Địa điểm: Hội trường CTCP Vang Thăng Long, số 3...

10/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009  - Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2009 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 12/03/2009 + Đối với các...

Doanh nghiệp cùng ngành