08:55, 29/03/2016

VTK - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel

Mã chứng khoán: VTK

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

-     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

-     Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

-     Địa điểm thực hiện: Dự kiến Hội trường Công ty cổ  phần Tư vấn Thiết kế Viettel – Số 19 phố Thọ Tháp, đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (nếu có thay đổi Công ty sẽ thông báo sau)

-     Nội dung họp dự kiến: Các vấn đề thuộc thầm quyền của  Đại hội đồng cổ đông

Theo VSD
TIN SÀN, SỞ
1

Giá trong ngày

37.7

19.0 (101.6%)
Giá tham chiếu18.7
Giá mở cửa19.0
Giá cao nhất19.0
Giá thấp nhất18.7
Giá đóng cửa18.7
Khối lượng900
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.98%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)4,160,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)156.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,428.3
P/E8.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)21,564.0
P/B1.7
Lợi tức cổ phiếu (%)30
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

26/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel (VTK) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  06...

03/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2017Thời gian thanh...

08/06/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và phát hành cổ phiếu tăng vốn...

31/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13...

08/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2016Ngày đăng ký...

29/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường...

15/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel trả cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2015Tỷ lệ...

24/06/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần...

17/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015 Thời gian thực...

Doanh nghiệp cùng ngành