02:28, 26/04/2016

VTJ - Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ

CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba (VTJ) công bố Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ như sau:

Thông qua các báo cáo đã được trình bày trước đại hội, bao gồm:

Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016.

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2015.

Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016:

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; căn cứ định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Đại hội thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

 Tổng doanh thu: 462.711.000.000 đồng.

 Lợi nhuận sau thuế: 9.032.400.000 đồng.

Cổ tức năm 2016/vốn chủ sở hữu: 7,5%.

Đánh giá năm 2016 nền kinh tế chung vẫn còn nhiều khó khăn, do đó Công ty cần tập trung mọi nỗ lực thực hiện chiến lược kinh doanh sau:

Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ chuyển hướng kinh doanh sang các hoạt động thương mại khác, trong đó chú trọng mảng phát triển sản phẩm thuốc lá bao và lĩnh vực sản xuất bao bì.

Bên cạnh đó Công ty sẽ tìm kiếm cơ hội để thoái vốn ra khỏi các mảng kinh doanh bất động sản và đầu tư tài chính để cân đối lại cơ cấu tổng giá trị đầu tư, tăng tính thanh khoản của Công ty và chuẩn bị nguồn vốn để chuyển hướng kinh doanh sang các lĩnh vực khác...

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

4.3

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu4.3
Giá mở cửa4.3
Giá cao nhất4.3
Giá thấp nhất4.3
Giá đóng cửa4.3
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.98%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)11,400,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)49.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-1,117.5
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)9,542.0
P/B0.5
Lợi tức cổ phiếu (%)8.3
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
16/11

4.30

0.00 (0.00%)

00
15/11

4.30

0.00 (0.00%)

00
14/11

4.30

0.00 (0.00%)

00
13/11

4.30

0.00 (0.00%)

00
12/11

4.30

0.40 (8.51%)

8,32035,776
09/11

4.70

0.00 (0.00%)

00
08/11

4.70

0.00 (0.00%)

00
07/11

4.70

0.00 (0.00%)

00
06/11

4.70

0.00 (0.00%)

00
05/11

4.70

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

14/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (VTJ) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không...

05/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (VTJ) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/11...

02/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (VTJ) công bố bổ nhiệm tạm thời ông...

26/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (VTJ) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

18/10/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (VTJ) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2017Ngày đăng ký...

31/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (VTJ) công bố nghị quyết HĐQT về việc xin ý kiến...

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập tiểu ban...

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán...

15/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại Công...

26/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA không được phép ký quỹ từ...

26/04/2017

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA chính thức niêm yết cổ phiếu trên HNX:Số lượng chứng khoán...

18/04/2017

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VINATABA hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký...

31/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng quyền thuê...

29/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VINATABA tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2017Thời gian họp: 08h30, ngày...

29/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

23/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

20/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VINATABA nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 07/03/2017...

02/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

21/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VINATABA công bố bổ nhiệm tạm thời ông Lê Khả Tuyên...

07/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

04/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng.

07/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VINATABA công bố bổ nhiệm tạm thời ông Trần Trọng Tài...

25/07/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VINATABA trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2016Ngày giao dịch...

29/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VINATABA công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 11...

21/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

21/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VINATABA tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2015Thời gian họp:...

11/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Chứng khoán Nhất Việt - Mã chứng khoán: VTJ - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 348.200 CP (tỷ lệ 3,05%) - Tên của người có liên quan tại TCNY:...

25/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

30/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Nhất Việt- Mã chứng khoán: VTJ- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 305.500 CP (tỷ lệ 2,68%)- Tên của người có liên quan tại TCNY: Thái Hoàng Long- Chức vụ hiện...

01/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VINATABA công bố bổ nhiệm ông Cao Phước Thái Hòa chức...

02/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VINATABA công bố bổ nhiệm bà Vũ Thị Mai Thúy chức vụ...

18/06/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

18/06/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VINATABA tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2015 Thời gian họp: 8:30AM ngày...

16/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

29/12/2014

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VINATABA công bố chính thức giao dịch trên UpCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam