04:21, 01/06/2016

VTG: Quý I/2016 đã thoát lỗ và đạt gần 228 triệu đồng

CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 như sau:

Trong quý 1/2016 doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 36,4 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 18,2 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2015 lợi nhuận gộp đạt 15,8 tỷ.

Ghi nhận mức doanh thu hoạt động tài chính trong khi khi thu về 1,2 tỷ đồng tăng vọt so với quý 1/2015. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn ở mức khá cao lần lượt là 8 tỷ đồng và 11,1 tỷ.

Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 1 vẫn chưa thoát lỗ nhưng cũng đã giảm lỗ đáng kể, lỗ thuần giảm từ 2,4 tỷ đồng trong quý 1/2015 xuống còn 9,8 triệu đồng quý 1/2016.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1 đạt 227,7 triệu đồng đã thoát lỗ. Trong đó: lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 80,1 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát là 147,5 triệu.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

8.2

2.4 (41.38%)
Giá tham chiếu5.8
Giá mở cửa5.8
Giá cao nhất5.8
Giá thấp nhất5.8
Giá đóng cửa5.8
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)18,644,500
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)152.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-358.5
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)8,527.7
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

5.80

0.00 (0.00%)

00
16/01

5.80

0.00 (0.00%)

00
15/01

5.80

0.00 (0.00%)

00
14/01

5.80

0.00 (0.00%)

00
13/01

5.80

0.00 (0.00%)

00
10/01

5.80

0.00 (0.00%)

00
09/01

5.80

0.00 (0.00%)

00
08/01

5.80

0.00 (0.00%)

00
07/01

5.80

0.00 (0.00%)

00
06/01

5.80

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

29/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) công bố nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục...

15/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn...

01/11/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

01/11/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

20/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 20/10/2017...

20/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại nhân sự chủ chốt...

20/10/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

20/10/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:   Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

04/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua...

12/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

07/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

07/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

03/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

03/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

05/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Bảo Ngọc chức vụ...

01/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông Nguyễn...

30/06/2017

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) công bố hủy ngày 12/06/2017 là ngày...

17/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua:- Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015-2016, kế hoạch năm 2017 và chiến lược 5 năm 2017-2022- Giữ nguyên mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần Du...

17/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2015-2016 và kế...

14/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố miễn nhiệm ông Trần Tuấn Việt chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 10/04...

18/04/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016.

18/04/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Công ty mẹ).

01/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Ân chức vụ...

01/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Ân chức vụ...

28/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2016.

22/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

30/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công...

04/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016.

04/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

13/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

13/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

13/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

02/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 1...

26/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2016.

13/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2016Thời gian họp: thông báo sau...

26/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

26/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

24/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Bà Võ Thị Thu Vân, vợ ông Nguyễn Tấn Đạt-Ủy viên HĐQT/Phó TGĐ/Kế toán trưởng, đã bán 4600 cổ...

23/02/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Đỗ Đại Minh, ủy viên HĐQT, đã bán 90.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn...

15/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Đại Minh - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: VTG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 90.000...

25/12/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng...

Doanh nghiệp cùng ngành