03:41, 04/11/2019

VTG: Báo cáo tài chính quý 3/2019 (công ty mẹ)

VTG: Báo cáo tài chính quý 3/2019 (công ty mẹ)
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

8.2

2.4 (41.38%)
Giá tham chiếu5.8
Giá mở cửa5.8
Giá cao nhất5.8
Giá thấp nhất5.8
Giá đóng cửa5.8
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)18,644,500
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)152.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-358.5
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)8,527.7
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

5.80

0.00 (0.00%)

00
16/01

5.80

0.00 (0.00%)

00
15/01

5.80

0.00 (0.00%)

00
14/01

5.80

0.00 (0.00%)

00
13/01

5.80

0.00 (0.00%)

00
10/01

5.80

0.00 (0.00%)

00
09/01

5.80

0.00 (0.00%)

00
08/01

5.80

0.00 (0.00%)

00
07/01

5.80

0.00 (0.00%)

00
06/01

5.80

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

29/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) công bố nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục...

15/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn...

01/11/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

01/11/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

20/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 20/10/2017...

20/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại nhân sự chủ chốt...

20/10/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

20/10/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:   Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

04/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua...

12/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

07/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

07/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

03/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

03/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

05/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Bảo Ngọc chức vụ...

01/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông Nguyễn...

30/06/2017

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) công bố hủy ngày 12/06/2017 là ngày...

17/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua:- Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015-2016, kế hoạch năm 2017 và chiến lược 5 năm 2017-2022- Giữ nguyên mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần Du...

17/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2015-2016 và kế...

14/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố miễn nhiệm ông Trần Tuấn Việt chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 10/04...

18/04/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016.

18/04/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Công ty mẹ).

01/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Ân chức vụ...

01/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Ân chức vụ...

28/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2016.

22/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

30/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công...

04/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016.

04/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

13/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

13/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

13/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

02/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 1...

26/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2016.

13/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2016Thời gian họp: thông báo sau...

26/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

26/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

24/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Bà Võ Thị Thu Vân, vợ ông Nguyễn Tấn Đạt-Ủy viên HĐQT/Phó TGĐ/Kế toán trưởng, đã bán 4600 cổ...

23/02/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Đỗ Đại Minh, ủy viên HĐQT, đã bán 90.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn...

15/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Đại Minh - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: VTG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 90.000...

25/12/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng...

Doanh nghiệp cùng ngành