03:51, 29/01/2016

VTA - Năm 2015 lãi sau thuế đạt 13,4 tỷ đồng

CTCP Vitaly (VTA) công bố Báo cáo tài chính quý 4/2015 như sau:

Nhìn chung nhịp điệu phát triển của VTA vẫn ở ngưỡng trung bình, không có quá nhiều đột biến. Tuy nhiên không thể không ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của cả Công ty trong một năm làm việc tích cực. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

Trong quý 4/2015 doanh thu thuần đạt 70,4 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Cả năm 2015 doanh thu thuần đạt mức 303,6 tỷ đồng tăng nhẹ so với năm 2014.

Cũng trong kỳ này hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ tiếp tục đem về 9,8 tỷ đồng quý 4 và 39,7 tỷ đồng cả năm 2015, ghi nhận mức tăng trưởng khả quan.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2015 đều tăng nhẹ. Tuy nhiên điều này cũng không làm lạc điệu đà tăng trưởng của hoạt động kinh doanh. Ở quý 4/2015 lợi nhuận thuần thu được từ hoạt động kinh doanh lên tới 2,9 tỷ đồng tăng gấp rưỡi cùng kỳ năm 2014. Cả năm 2015 lãi thuần đạt trên 15,4 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4 đạt 2,4 tỷ đồng giảm mạnh, quý 4/2014 đạt 6,4 tỷ đồng. Cả năm 2015 đạt 13,4 tỷ đồng tăng gấp 1,6 lần cùng kỳ năm 2014.

Tải file gốc
 

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ