06:46, 27/07/2015

VTA - Báo lãi 4,6 tỷ đồng trong quý II/2015

CTCP Vitaly (VTA) công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2015 như sau:

Bằng những cố gắng nỗ lực ngay từ đầu năm 2015 đến nay kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đã đạt được những bước tiến đáng kể thông qua các chỉ tiêu tài chính sau:

Doanh  thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 80,9 tỷ đồng trong quý 2/2015. Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này doanh thu thuần đạt 143 tỷ đồng. Theo đà tăng trưởng tốt lợi nhuận gộp cũng đạt 10,8 tỷ đồng tăng 45,94% so với cùng kỳ năm ngoái. 6 tháng đầu năm 2015 lợi nhuận gộp đạt tới 17,9 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng trong kỳ này đạt 6 tỷ đồng tăng gấp 5,6 lần so với cùng kỳ năm 2014. Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 2 năm 2015 đạt 4,6 tỷ đồng tăng vọt, trong khi cùng kỳ năm 2014 chỉ đạt vỏn vẹn 973,5 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này lãi sau thuế đạt 5,7 tỷ.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ