07:32, 22/02/2017

VSN: 03/03 GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSN của CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2017

3. Lý do và mục đích:

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;

- Thời gian họp: 05/04/2017

- Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm Hội nghị 272 (số 272 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM).

- Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát;

+ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2016 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2017;

+ Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và tỷ lệ tạm trích các Quỹ, tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2017;

- Nội dung họp: + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

+ Báo cáo dự án di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan;

+ Đề xuất sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty;

+ Thông qua miễn nhiệm và bẩu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

36.4

1.6 (4.6%)
Giá tham chiếu34.8
Giá mở cửa34.8
Giá cao nhất36.4
Giá thấp nhất33.2
Giá đóng cửa36.4
Khối lượng1,000
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại44.9%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)80,914,300
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)2,945.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,706.0
P/E21.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,280.0
P/B3.0
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
20/09

36.40

1.60 (4.60%)

1,00034,960
19/09

36.30

0.10 (0.28%)

2,80097,330
18/09

35.90

0.30 (0.83%)

00
17/09

35.90

0.20 (0.56%)

1,30047,010
16/09

35.70

0.00 (0.00%)

00
13/09

35.70

0.60 (1.71%)

1,10039,280
12/09

35.70

2.50 (7.53%)

60021,070
11/09

35.70

0.80 (2.29%)

1,10036,560
10/09

35.80

1.10 (3.17%)

60020,910
09/09

35.70

0.70 (1.92%)

1,71059,276

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

11/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VSN) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2018Thời gian họp: 11/04/2018Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sauNội dung họp: -...

30/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

23/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD - Tài chính...

13/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả hoạt động SXKD năm 2016...

07/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Quý 4/2016.

04/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng...

19/11/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản công bố ký hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh...

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2016.

21/10/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng cổ chứng khoán đăng ký giao...

Doanh nghiệp cùng ngành