02:23, 23/02/2018

VSM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

VSM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSM của CTCP Container Miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về: Báo cái tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2017, lựa chọn Công ty kiểm soát báo cáo tài chính năm 2018,...
+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

10.9

-0.9 (-7.63%)
Giá tham chiếu11.8
Giá mở cửa10.5
Giá cao nhất11.8
Giá thấp nhất10.5
Giá đóng cửa11.8
Khối lượng200
Giao dịch ròng NĐTNN-100
Room nước ngoài còn lại45.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)3,050,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)33.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,209.3
P/E4.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,995.0
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)12
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
12/02

11.80

0.30 (2.61%)

2002,230
11/02

11.50

0.70 (6.48%)

1001,150
01/02

10.80

0.60 (5.88%)

1001,080
31/01

10.20

0.00 (0.00%)

00
30/01

10.20

0.00 (0.00%)

00
29/01

10.20

0.00 (0.00%)

00
28/01

10.20

1.10 (9.73%)

1001,020
25/01

11.30

0.90 (8.65%)

1,00010,490
24/01

10.40

0.40 (3.70%)

5,10053,020
23/01

10.80

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

06/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

18/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (văn phòng công ty).

31/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Container Miền Trung trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

25/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

22/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

02/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng...

27/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

27/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

17/07/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Container Miền Trung chính thức niêm yết cổ phiếu trên HNX:Số lượng chứng khoán niêm yết: 3.050.000...

08/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Container Miền Trung công bố bổ nhiệm ông Trần Xuân Bạo và ông Nguyễn Việt Trung chức...

29/06/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Container Miền Trung công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán BCTC năm...

20/06/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Container Miền Trung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2017Thời gian thực...

17/02/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Container Miền Trung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam