08:02, 22/04/2015

VSM - Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần chứng khoán VSM công bố thông tin về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

Theo đó, Hội đồng quản trị của VSM đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Vũ Cẩm La Hương kể từ ngày 22/4/2015.

Chi tiết trong file đính kèm tại đây.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ
1

Lịch sự kiện

03/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM công bố miễn nhiệm bà Trần Hồng Ngọc chức vụ Giám đốc kinh doanh...

21/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016...

Doanh nghiệp cùng ngành