01:20, 27/04/2018

VPI: Quý I/2018 báo lãi hơn 6 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) vừa có báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2018.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 27,3 tỷ đồng, các khoản giảm trừ doanh thu 12,65 tỷ đồng nên doanh thu thuần của VPI còn 14,6 tỷ đồng. Con số này tăng mạnh so với kết quả 813 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp của VPI đạt hơn 6 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái lỗ 10 tỷ đồng).

Trong kỳ, VPI ghi nhận hơn 6,1 tỷ đồng lãi từ hoạt động của các công ty liên kết, sau khi trừ các khoản chi phí, tổng lợi nhuận sau thuế của VPI đạt 5,57 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2018, VPI đang tồn kho 1.149 tỷ đồng, chiếm 32% trong tổng tài sản, trong đó chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang ở Dự án Thảo Điền - TP.HCM (164 tỷ đồng), dự án Khu đô thị An Hưng (702 tỷ đồng) và các dự án khác là 273,6 tỷ đồng.

Trước đó, theo đại diện VPI, kế hoạch kinh doanh 2018 của Công ty được xây dựng trên cơ sở nguồn thu từ dự án Khu đô thị mới Văn Phú (83 Hào Nam), Grandeur Palace Giảng Võ, một phần khu đô thị mới An Hưng (khu thấp tầng) cùng với khoản lợi nhuận từ việc chuyển nhượng dự án Thảo Điền.

Năm 2018, VPI đạt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất hơn 2.334 tỷ đồng, gấp 2,7 lần, lợi nhuận sau thuế 604 tỷ đồng, tăng 44% so với năm ngoái, tỷ lệ cổ tức ở mức 16%.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm nay, VPI đã xin ý kiến cổ đông chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE). Ngày 13/4, HOSE thông báo tiếp nhận hồ sơ của VPI.

Theo DTCK
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

43.1

0.6 (1.41%)
Giá tham chiếu42.5
Giá mở cửa43.4
Giá cao nhất43.4
Giá thấp nhất42.0
Giá đóng cửa42.5
Khối lượng500,230
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại38.8%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)160,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)6,896.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,843.7
P/E23.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,323.1
P/B3.5
Lợi tức cổ phiếu (%)17
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
19/06

42.50

0.90 (2.07%)

500,23021,312,551
18/06

43.40

0.80 (1.81%)

418,70018,415,820
15/06

44.20

0.10 (0.23%)

393,76017,422,807
14/06

44.30

0.30 (0.67%)

237,82010,559,218
13/06

44.60

0.10 (0.22%)

306,07013,604,155
12/06

44.50

0.40 (0.89%)

353,41016,827,762
11/06

44.90

0.00 (0.00%)

327,51014,675,450
08/06

44.90

0.30 (0.67%)

424,86019,030,198
07/06

44.60

1.00 (2.29%)

521,64025,734,418
06/06

43.60

0.10 (0.23%)

110,3104,765,304

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

16/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền...

18/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) công bố nghị quyết HĐQT vê việc Công ty Trường Minh...

29/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) công bố nghị quyết HĐQT vê việc cho Công ty TNHH MTV Đầu...

29/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/12/2017Ngày đăng ký cuối...

28/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) công bố nghị quyết HĐQT vê việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu...

19/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) công bố nghị quyết HĐQT vê việc bổ nhiệm bà Nguyễn...

13/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn ngày 29...

04/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt...

29/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập...

28/11/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) chính thức niêm yết trên HNX:Tổng số cổ phiếu niêm yết: 160...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam