03:48, 24/05/2017

VPBS: Thông báo giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thông báo giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh như sau:
TIN SÀN, SỞ
1

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

15/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

16/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng công bố nghị quyết HĐQT...

18/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng công bố bổ nhiệm ông...

Doanh nghiệp cùng ngành