02:56, 19/06/2017

VPBS đặt mục tiêu lãi trước thuế hơn 200 tỷ đồng

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua kế hoạch kinh doanh và các vấn đề quan trọng khác.

Theo Nghị quyết được công bố, năm 2017, VPBS lên kế hoạch đạt doanh thu 1.727 tỷ đồng, tăng 12%; lợi nhuận trước thuế đạt 200,2 tỷ đồng, tăng 48,6% so với kết quả thực hiện năm 2016.

Tại Đại hội, cổ đông VPBS cũng thông qua việc không chia cổ tức năm 2016 và sửa đổi điều lệ để bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán phái sinh và kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm.

Quý I, VPBS đạt doanh thu 428,68 tỷ đồng và lãi sau thuế 23,11 tỷ đồng. Doanh thu tăng mạnh 76,4% so với cùng kỳ năm 2016 nhưng do chi phí tăng cao nên lợi nhuận chỉ bằng hơn nửa số ghi nhận của quý I năm trước (40,48 tỷ đồng).

Theo DTCK
TIN SÀN, SỞ
1

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

15/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

16/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng công bố nghị quyết HĐQT...

18/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng công bố bổ nhiệm ông...

Doanh nghiệp cùng ngành