07:55, 20/08/2019

VNT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

VNT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

55.1

12.4 (29.04%)
Giá tham chiếu42.7
Giá mở cửa51.0
Giá cao nhất51.0
Giá thấp nhất42.7
Giá đóng cửa42.7
Khối lượng1,108
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại45.89%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)8,956,005
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)493.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)869.1
P/E63.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)18,630.4
P/B3.0
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

42.70

3.70 (7.97%)

1,10855,614
16/01

46.40

4.80 (9.38%)

4,000221,680
15/01

51.20

0.10 (0.20%)

3,900218,680
14/01

51.10

4.60 (9.89%)

1005,110
13/01

46.50

1.40 (3.10%)

1,60074,400
10/01

45.10

0.30 (0.66%)

2,700134,250
09/01

45.40

5.00 (9.92%)

1004,540
08/01

50.40

5.60 (10.00%)

1005,040
07/01

56.00

5.00 (9.80%)

10,300575,800
06/01

51.00

4.60 (9.91%)

2009,400

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

04/05/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (VNT) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/03/2018Ngày đăng ký...

23/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (VNT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng...

06/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (VNT) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

06/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (VNT) công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ công ty...

13/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (VNT) công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu...

30/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017.

30/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017 (công ty mẹ).

29/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (VNT) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 10 triệu cổ phần của...

25/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (VNT) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành cổ phiếu theo...

22/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (VNT) công bố nghị quyết HĐQT về việc bán 12.500...

06/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (VNT) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 35% cổ phần của Công...

27/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

27/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

29/09/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/08/2017Ngày đăng ký cuối...

28/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

28/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

01/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (VNT) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả bổ sung cổ tức năm 2016...

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

26/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017...

22/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn...

18/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty...

15/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

15/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2017Ngày đăng ký...

28/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

28/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

06/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ...

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

17/11/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01...

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

28/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

17/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức...

14/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận góp bù...

05/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

05/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (Công ty mẹ).

29/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

29/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016 (Công ty mẹ).

01/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố bà Nguyễn Bích Liên từ nhiệm chức vụ...

24/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương trả cổ tức bổ sung năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06...

16/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH...

17/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức bổ...

27/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

27/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2016Ngày giao dịch không...

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016.

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

01/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

31/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

28/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu...

26/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016...

03/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (công ty mẹ).

03/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (Hợp nhất).

11/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

11/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

08/09/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08...

05/09/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2015 Ngày giao...

28/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

19/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015 (Công ty mẹ)

17/08/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm yết thêm:...

12/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

12/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 (công ty mẹ)

06/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ...

10/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết thêm...

17/06/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng: 19...

15/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chọn DTL là công ty...

05/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố nghị quyết HĐQT về việc triền khai kế...

22/05/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 270.000...

19/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương trả cổ tức bằng tiền bổ sung năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2015...

12/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

15/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

15/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2015 Thời gian họp: 8:30AM, ngày...

27/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

24/03/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính 2014 (công ty mẹ)

19/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố nghị quyết HĐQT về thời gian và địa...

04/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015...

10/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

22/01/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01...

22/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố nghị quyết HĐQT nhất trí triển khai việc tạm...

12/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố nghị quyết HĐQT về việc triền khai việc tạm...

28/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố nghị quyết HDDQT về việc triển khai phát...

25/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08...

20/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

24/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

VNT - NQ HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 10% đợt 1/2014Tải file gốc

29/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương Trả cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2014Ngày...

09/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

05/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

05/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2014Thời gian họp: 8:00 đến 11:00, ngày 05/04/2014Địa điểm tổ chức họp: Số 2 Bích Câu, Đống Đa, Hà NộiNội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014                                + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm...

27/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

25/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

22/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VNT: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/07/2013 3. Lý do và mục đích: ...

28/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VNT: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/20123. Lý do và mục đích:      *...

30/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

29/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VNT: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2012 3. Lý do và mục...

21/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

01/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VNT: Ngày 21/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5%/CP 1.     Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/20122.     Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/20123.    ...

21/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

VNT: Báo cáo tài chính quý I/2012 (Hợp nhất) Tải file dữ liệu gốc

09/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VNT: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012Tải file dữ liệu gốc

28/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng...

10/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

20/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

12/01/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VNT: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2011 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/12/2011 3. Lý do và mục...

18/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

09/09/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VNT: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký mua:...

29/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

30/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VNT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2011 Tỷ...

09/06/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VNT: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP ...

30/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Nội dung: - Tạm ứng cổ tức 10% năm 2011...

19/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

06/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

04/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VNT: Nghị quyết 2011Link download

19/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

09/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (VNT) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng : 03/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01...

04/03/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

25/02/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VNT: Trả cổ tức bằng tiền - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2011 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 11/02/2011 - Lý do và mục đích : Chi trả...

29/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

10/01/2011

Họp Hội đồng Quản trị

VNT - Công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã quyết định:...

22/12/2010

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VNT - 10/12: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh tỷ lệ...

23/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

01/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

29/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

07/09/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

31/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên soát xét Q2/2010

18/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

16/08/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VNT - Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 1 năm 2010 - 29/07/2010 - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 29/7/2010 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 27/7/2010 - Lý do...

03/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

10/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

27/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 8h30 ngày 27/3/2010Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế - 11...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam