04:23, 14/05/2018

VNP: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

VNP: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNP của CTCP Nhựa Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2018
3. Lý do và mục đích:
     * tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 21/06/2018 đến ngày 30/06/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại số 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Báo cáo thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018 bao gồm:
ü Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023;
ü Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
ü Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017; nhiệm kỳ 2013-2018 và báo cáo thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017;
ü Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018.
          - Nội dung họp: + Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua:
ü Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2017;
ü Kế hoạch SXKD năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
ü Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
ü Ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT và BKS năm 2018;
ü Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
ü Quy chế quản trị nội bộ công ty.
+ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

5.0

0.1 (2.04%)
Giá tham chiếu4.9
Giá mở cửa5.0
Giá cao nhất5.0
Giá thấp nhất5.0
Giá đóng cửa5.0
Khối lượng10,900
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.16%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)19,428,913
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)97.1
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)148.5
P/E33.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)8,406.6
P/B0.6
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
23/09

5.00

0.10 (2.04%)

10,90054,500
20/09

4.90

0.60 (10.91%)

105515
19/09

5.50

0.40 (7.84%)

4,10022,550
18/09

5.10

0.20 (4.08%)

2,30011,640
17/09

5.00

0.10 (1.96%)

13,03464,166
16/09

5.10

0.10 (1.92%)

18,10091,800
13/09

5.20

0.10 (1.96%)

9,01047,150
12/09

5.10

0.10 (2.00%)

2,00010,200
11/09

5.00

0.00 (0.00%)

1,0005,000
10/09

5.00

0.10 (2.04%)

6,90034,340

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

21/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

21/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2017Thời gian họp: 8h30, ngày 21/06/2017Địa điểm tổ chức họp: Số 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4...

21/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2017Thời gian họp: 8h00, ngày 21/06/2017Địa...

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2016 (Mẹ+ Hợp nhất).

30/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

19/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

27/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm...

27/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016 (Công ty mẹ).

27/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

27/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

27/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 27/06/2016:- Ông...

27/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

25/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

04/04/2016

Giao dịch nội bộ

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 21.300 cổ phiếu từ ngày 4/4 đến 3...

25/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Nguyễn Văn Thơm, Thành viên BKS, đã bán 7.700 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn...

24/03/2016

Giao dịch nội bộ

Bà Lê Thị Kim Phượng, Thành viên BKS, đã bán 15.200 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống...

23/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại địa...

22/03/2016

Giao dịch nội bộ

Bà Lê Thị Kim Phượng, Thành viên BKS, đăng ký bán 15.200 cổ phiếu từ ngày 22/3 đến 15...

21/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Nguyễn Văn Thơm, Thành viên BKS, đăng ký bán 7.700 cổ phiếu từ ngày 21/3 đến 15/4...

19/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

19/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

19/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

04/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất 2015

18/08/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam chính thức giao dịch trên UPCoM: Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 19.428.913...

Doanh nghiệp cùng ngành