08:28, 15/11/2013

VNC - Lãi quý 3 giảm 21% so với cùng kỳ

Lũy kế 9 tháng VNC lãi hợp nhất 15,3 tỷ đồng, giảm so với con số 18 tỷ đồng của 9 tháng 2012.

Công ty CP VINACONTROL (VNC) công bố BCTC hợp nhất quý 3/2013 ghi nhận chỉ tiêu doanh thu đạt 70,2 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3 lại sụt giảm 21% so với cùng kỳ khi chỉ thu về 4,9 tỷ đồng.

VNC cho biết, nguyên nhân là do kết quả kinh doanh quý 3/2013 của một số công ty con bị lỗ. Đồng thời, từ năm 2013 Công ty cũng phải nộp thuế TNDN với thuế suất 25%, trong khi năm 2012 được ưu đãi 50% thuế này.

Lũy kế 9 tháng VNC lãi hợp nhất 15,3 tỷ đồng, giảm so với con số 18 tỷ đồng của 9 tháng 2012.

Báo cáo tài chính chi tiết

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

41.1

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu41.1
Giá mở cửa41.1
Giá cao nhất41.1
Giá thấp nhất41.1
Giá đóng cửa41.1
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại34.98%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)10,499,560
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)431.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,164.3
P/E13.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)18,527.3
P/B2.2
Lợi tức cổ phiếu (%)7
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
12/12

41.10

0.00 (0.00%)

00
11/12

41.10

0.00 (0.00%)

00
10/12

41.10

0.00 (0.00%)

662,680
07/12

41.10

0.00 (0.00%)

00
06/12

41.10

0.00 (0.00%)

00
05/12

41.10

0.00 (0.00%)

00
04/12

41.10

0.00 (0.00%)

00
03/12

41.10

0.00 (0.00%)

38015,573
30/11

41.10

0.00 (0.00%)

20824
29/11

41.10

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

09/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (VNC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2018Thời gian họp: 8h30, thứ...

30/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017 (công ty mẹ).

30/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017.

27/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

27/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

24/10/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/09/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

01/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

01/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

28/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (VNC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017.

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

21/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (VNC) công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành quy chế công bố thông tin của...

15/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

07/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán BCTC...

01/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol công bố miễn nhiệm ông Trần Đăng Thành chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/06/2017.

24/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng...

21/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

21/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2017Thời gian họp: 8h30, thứ 6,...

13/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2016.

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

28/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

28/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

24/10/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2016Ngày đăng...

29/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

29/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

24/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm...

01/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

01/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

04/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016.

29/04/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015:Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2016Ngày giao dịch...

28/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền...

26/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2016Ngày đăng ký...

26/03/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016.

18/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

18/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

04/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

04/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

04/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (công ty mẹ).

04/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

04/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Công ty mẹ).

04/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

31/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Đông Nam Á- Mã chứng khoán: VNC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 564.566 CP (tỷ lệ...

28/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Đông Nam Á- Mã chứng khoán: VNC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 524.066 CP...

24/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF)- Người liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu): Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt- Mã chứng khoán: VNC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước...

05/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

05/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

05/10/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2015 Ngày giao...

31/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015

31/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 (Công ty mẹ)

28/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2015...

19/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

19/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 (công ty mẹ)

15/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2015 Ngày giao dịch...

18/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

16/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền...

15/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

15/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/02/2015 Thời gian họp: Dự kiến Thứ...

18/03/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2014 (công ty mẹ)

18/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

14/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

06/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q3/2014

24/10/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2014Ngày giao dịch...

29/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2014...

18/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

13/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

20/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2014Ngày giao...

09/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

02/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol công bố nghị quyết HĐQT về trả cổ tức năm 2013File gốc

22/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:- Thời gian họp: ngày 22/03/2014...

15/11/2013

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2013File gốc

26/09/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VNC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2013 Lý do và mục đích: Tạm...

19/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm...

03/07/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

07/01/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VNC: Giao dịch cổ phiếu quỹTải file dữ liệu gốc

03/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

31/08/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VNC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08/2012 3. Lý do và mục...

03/08/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

27/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

25/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VNC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2012 3. Lý...

20/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc chi trả cổ...

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2012 - Tỷ...

28/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

01/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

26/09/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VNC: Trả cổ tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2011 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 29/08/2011 - Tỷ lệ thực hiện ...

22/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

27/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

27/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Ông Phan Văn Hùng - Chức vụ tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc - Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, Hai...

25/04/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VNC: Tạm ứng cổ tức bằng tiền - Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2011 - Tỷ lệ thực hiện ...

16/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol (VNC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2011 -...

29/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. HĐQT CTCP Giám định Vinacontrol quyết định: 1. Tham gia góp vốn thành lập CTCP Đấu giá...

22/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

30/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

21/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hnx)

16/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

CTCP Giám định Vinacontrol công bố nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ:- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 48.200 cổ...

28/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

02/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

07/07/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo Nghị quyết HĐQT số 083/2010/NQ.HĐQT ngày 02/07/2010...

30/06/2010

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VNC - 18/06/2010 : Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng - Ngày...

29/04/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

27/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Nội dung chính Đại hội thông qua: + Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010 + Phương...

28/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2009

28/03/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ Công văn số 40/TB-TTLK ngày 16 tháng 1 năm 2009 của Trung tâm Lưu ký, TTGDCK Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu...

27/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán

19/01/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam