01:49, 05/05/2017

VMC: Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Công ty cổ phần VIMECO (VMC)thông báo v/v gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

22.0

0.3 (1.38%)
Giá tham chiếu21.7
Giá mở cửa21.7
Giá cao nhất22.0
Giá thấp nhất21.7
Giá đóng cửa22.0
Khối lượng2,200
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại47.12%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)10,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)220.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)24,799.0
P/E0.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)29,692.7
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)100
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
16/11

22.00

0.30 (1.38%)

2,20047,920
15/11

21.70

0.10 (0.46%)

2,11045,140
14/11

21.80

0.10 (0.46%)

5,900127,570
13/11

21.90

0.00 (0.00%)

6,000131,400
12/11

21.90

0.20 (0.90%)

8,700190,200
09/11

22.10

0.20 (0.90%)

5,1001,002,950
08/11

22.30

0.00 (0.00%)

4,00087,520
07/11

22.30

0.00 (0.00%)

90019,580
06/11

22.30

0.00 (0.00%)

1,000757,280
05/11

22.30

0.00 (0.00%)

60013,060

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

30/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VIMECO (VMC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/02/2018Ngày đăng ký cuối...

30/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VIMECO (VMC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/02/2018Ngày đăng ký...

30/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VIMECO (VMC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và...

23/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017 (công ty mẹ).

23/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017.

18/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VIMECO (VMC) công bố ông Bùi Thọ Hưng từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 18...

25/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

25/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

26/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VIMECO tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2017Thời gian họp: 8h30...

26/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

01/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VIMECO công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Tú chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/06/2017.

27/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VIMECO công bố miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Huế chức vụ Thành viên BKS và ông Nguyễn...

17/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VIMECO công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 17/04/2017:- Bổ nhiệm ông Bùi Thọ Hưng chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Xuân Đông- Bổ nhiệm...

16/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

02/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

24/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VIMECO công bố nghị quyết HĐQT về thời gian và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm...

19/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

19/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

05/01/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần VIMECO tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2016Ngày đăng ký cuối...

02/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VIMECO công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng...

21/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VIMECO công bố bổ nhiệm ông Lê Thế Hùng và ông Lê Đức Dũng chức vụ...

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

18/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

18/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

18/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VIMECO công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 18/07/2016: 1/ Từ nhiệm:- Ông Vũ Quý Hà chức...

04/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VIMECO công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn...

29/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần VIMECO trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

30/03/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần VIMECO tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2015Ngày đăng ký cuối...

28/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VIMECO tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2015Ngày đăng ký cuối cùng:...

28/03/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016.

10/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

19/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

18/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (công ty mẹ).

01/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VIMECO công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tú chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01...

16/11/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

13/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

13/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

31/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 (Công ty mẹ)

28/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

14/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần VIMECO trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

25/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

21/05/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần VIMECO niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số cổ phiếu niêm yết thêm: 3.500.000 Tổng số cổ phiếu...

21/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

17/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VIMECO công bố nghị quyết HĐQT vè việc niêm yết bổ sung 3.500.000 cổ phiếu...

13/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VIMECO tổ chức ĐHĐCĐ 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/02...

20/03/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2014 (công ty mẹ)

20/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

24/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014 (Công ty mẹ)

13/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

12/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

24/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VIMECO công bố nghị quyết HĐQT về:- Tình hình thực hiện SXKD 8 tháng đầu năm và dự kiến 4...

24/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VIMECO công bố nghị quyết HĐQT thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia mua...

04/09/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

15/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

07/07/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần VIMECO trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

16/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

14/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VIMECO công bố nghị quyết HĐQT.Tải file gốc

07/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VIMECO tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp: Dự kiến ngày...

07/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần VIMECO công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

01/01/2014

Thay đổi BLĐ

Ông Đỗ Mạnh Hùng, phó TGĐ, nghỉ hưu từ ngày 1/1/2014.

19/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/06/2013 3. Lý do và mục đích:...

11/06/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VIMECO thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

08/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VIMECO thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 20131. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/20132. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/01/20133. Lý do và mục đích:      * Đại...

11/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2012 3. Lý do và...

18/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

VMC: Báo cáo tài chính quý I/2012 (Công ty mẹ) Tải file dữ liệu gốc

18/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

VMC: Báo cáo tài chính quý I/2012 (Hợp nhất) Tải file dữ liệu gốc

28/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

21/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

01/02/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VIMECO thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền...

28/11/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần VIMECO thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2011 Ngày giao...

22/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

30/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VIMECO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

25/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

14/07/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2016 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2011...

20/05/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VIMECO thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Người được ủy quyền trước đây: Ông Nguyễn Hữu Ngọc - Người được ủy quyền mới...

09/05/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VIMECO thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Ông Nguyễn Hữu Ngọc thôi giữ chức kế toán trưởng CTCP Vimeco...

06/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

25/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VMC: Nghị quyết 2011Link download

11/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VIMECO (VMC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/01/2011 - Lý do...

31/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

01/03/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

15/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

27/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

16/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

10/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

07/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

17/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

12/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

16/04/2009

Thay đổi BLĐ

Ngày 24/4/2009 TTGDCK Hà Nội nhận được công văn số 375CV/KT-VIMECO của CTCP Vimeco (MCK: VMC) thông báo về việc thay đổi nhân sự...

10/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

TTGDCK Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMC (MCK: VMC). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2009 Ngày giao dịch không hưởng quyền: Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là...

03/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý IV/2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam