10:00, 16/03/2018

VLW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổchức Đại hội đồng cổ đông thường niên

VLW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổchức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLW của CTCP Cấp nước Vĩnh Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2018 (Công ty sẽ thông báo cụ thể theo thư mời)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Cấp nước Vĩnh Long - số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2017.
+ Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2017.
+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2017.
+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
+ Thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018.
+ Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
          - Nội dung họp: + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
+ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

10.1

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu10.1
Giá mở cửa10.1
Giá cao nhất10.1
Giá thấp nhất10.1
Giá đóng cửa10.1
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)28,900,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)291.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,024.0
P/E9.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,913.1
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)1
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
21/11

10.10

0.00 (0.00%)

00
20/11

10.10

0.00 (0.00%)

00
19/11

10.10

0.00 (0.00%)

00
16/11

10.10

0.00 (0.00%)

00
15/11

10.10

0.00 (0.00%)

00
14/11

10.10

0.00 (0.00%)

00
13/11

10.10

0.00 (0.00%)

00
12/11

10.10

0.00 (0.00%)

00
09/11

10.10

0.00 (0.00%)

00
08/11

10.10

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

16/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long (VLW) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  03-04-2018 Ngày đăng ký cuối...

24/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

18/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

10/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

17/07/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 28.900.000 cổ phiếuNgày chính thức...

28/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

27/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam