02:49, 14/01/2019

VKC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

VKC: Nghị quyết Hội đồng quản trị
.

Tài liệu đính kèm
  000000008040947_vcom2019pdf_signature.pdf
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

3.9

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu3.9
Giá mở cửa3.9
Giá cao nhất3.9
Giá thấp nhất3.8
Giá đóng cửa3.9
Khối lượng30,800
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại33.52%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)20,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)78.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)324.9
P/E12.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,230.4
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
23/08

3.90

0.00 (0.00%)

30,800120,070
22/08

3.90

0.00 (0.00%)

36,820141,560
21/08

3.90

0.30 (8.33%)

41,200156,530
20/08

3.60

0.30 (7.69%)

38,100147,090
19/08

3.90

0.10 (2.50%)

29,300115,430
16/08

4.00

0.00 (0.00%)

75,225295,215
15/08

4.00

0.10 (2.56%)

44,000171,620
14/08

3.90

0.10 (2.63%)

39,800155,600
13/08

3.80

0.10 (2.70%)

65,800244,740
12/08

3.70

0.10 (2.78%)

24,200237,540

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

25/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn...

16/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đỏi địa chỉ chi nhánh...

22/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

22/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

21/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 21/04...

14/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh không được phép giao dịch ký qũy từ ngày 14/04...

29/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 29/03/2017:- Ông...

24/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm ông Lương Minh Tuấn chức vụ TGĐ thay thế...

28/02/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2017Ngày đăng ký...

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

14/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 2016 bằng...

26/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm ông Phạm Tiến Dũng và ông Nguyễn Thanh...

26/11/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/11/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11...

31/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường...

28/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố ông Lin Yu Hsing từ nhiệm chức vụ Thành viên...

27/10/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 7...

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

23/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng...

19/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả phân phối cổ phiếu cho CĐHH...

17/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố ông Hoàng Văn Quyền từ nhiệm chức vụ Thành viên...

23/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

22/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 22/08/2016:- Ông...

15/08/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2016Ngày đăng ký cuối...

01/08/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh phát hành cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2016Ngày đăng ký cuối cùng:...

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

02/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ...

02/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về hồ sơ chào bán cổ phiếu cho...

02/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về:- Phương án phát hành cổ phiếu cho CĐHH-...

29/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

29/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016Ngày đăng...

27/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

08/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lin Mei Kuang - Mã chứng khoán: VKC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.576.000 CP (tỷ lệ 19,82%) - Tên của người có liên quan tại TCNY...

08/04/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thoại Hồng - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: VKC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực...

01/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

11/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hà Anh Tuấn- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS- Mã chứng khoán: VKC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500 CP...

05/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hà Anh Tuấn - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS- Mã chứng khoán: VKC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500...

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm ông Dương Minh Hòa, Giám đốc tài chính/ Kế...

08/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Halley Sicav - Halley Asian Prosperity- Mã chứng khoán: VKC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 678.500 CP (tỷ...

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

20/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

21/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

15/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03...

15/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2014 bằng...

10/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm ông Lương Minh Tuấn chức vụ phó TGĐ phụ trách đối...

11/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm ông Võ Anh Tuấn, giám đốc kinh doanh, chức...

23/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

18/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố ông Lê Phẩm Vinh từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ khi...

18/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2015 Thời gian họp: 08h00 ngày 18 tháng 04 năm 2015 Địa điểm tổ chức họp...

18/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

01/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

31/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố Ông Lê Phẩm Vinh thôi giữ chức vụ phó TGĐ từ...

27/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm ông Dương Minh Hòa giữ chức vụ giám đốc...

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

21/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

19/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

06/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 23/07/2014Ngày giao dịch không...

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

12/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại...

06/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm ông Lê Minh Chi giữ chức vụ trưởng...

05/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố bổ nhiệm nhân sự nhiệm kỳ 2014-2019:Tải file...

28/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2014Thời gian...

28/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

03/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

20/11/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Cổ tức năm 2012, 500 đồng/cổ phiếu.Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/10/2013Ngày đăng ký cuối cùng:...

20/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VKC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/10/2012 3. Lý do và mục đích:...

21/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03...

28/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

31/01/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

15/12/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VKC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2011 Tỷ lệ...

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

28/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

16/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2011 - Lý...

14/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

22/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

08/12/2010

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (VKC) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HNSố lượng cổ...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam