09:33, 16/05/2019

VIN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

VIN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIN của CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/06/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/06/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, số 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM bắt đầu từ ngày 28/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc nhận cổ tức tại ngân hàng (đối với cổ đông có tài khoản cá nhân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

12.5

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu12.5
Giá mở cửa12.5
Giá cao nhất12.5
Giá thấp nhất12.5
Giá đóng cửa12.5
Khối lượng3,200
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.63%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)25,500,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)318.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,649.9
P/E7.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,726.1
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
19/08

12.50

0.00 (0.00%)

3,20040,000
16/08

12.50

0.30 (2.46%)

5,40067,300
15/08

12.20

0.20 (1.61%)

3003,650
14/08

13.00

0.60 (4.84%)

00
13/08

13.00

0.20 (1.56%)

2,30028,590
12/08

12.80

1.20 (8.57%)

1001,280
09/08

13.90

0.50 (3.73%)

14,400201,880
08/08

13.50

1.70 (14.41%)

27,700371,640
07/08

12.00

0.40 (3.23%)

4,80056,450
06/08

12.30

0.10 (0.81%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

29/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21...

25/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ...

26/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

26/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

22/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

22/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

01/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

01/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

28/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/06/2017Ngày đăng...

06/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm...

17/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT vê việc trả cổ tức năm 2016 bằng...

31/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

31/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2017Ngày đăng...

17/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

17/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

07/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về thời gian...

03/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2016.

03/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

10/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn...

01/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam công bổ bổ nhiệm bà Lê Thị Thúy...

27/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (mẹ + hợp nhất).

09/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

09/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

03/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016 (Công ty mẹ).

03/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

01/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam công bố bổ nhiệm bà Cao Thị Mỹ...

16/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa...

16/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04...

05/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016.

25/03/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

14/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

02/02/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày...

26/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

29/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015...

12/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyền nhượng 48...

06/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT thông qua trả cổ tức...

28/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

23/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

23/03/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính 2014 (công ty mẹ)

09/02/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký...

10/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về kết quả...

01/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc điều...

04/09/2014

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam chính thức giao dịch trên UpCoM:Số cổ phiếu đăng ký giao...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam