02:52, 27/10/2017

Viettel Contrucstion chào sàn với giá tham chiếu 26.000 đồng/cổ phiếu

Ngày 31/10 tới, Công ty cổ phần Công trình Viettel (Viettel Contrucstion) sẽ đăng ký giao dịch hơn 47 triệu cổ phiếu (mã chứng khoán CTR) trên thị trường UPCoM, giá tham chiếu là 26.000 đồng/CP.

CTR là đơn vị xây lắp viễn thông trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Theo CTR, Công ty đã xây dựng hơn 50.000 trạm phát sóng, hơn 140.000 km cáp quang tại Việt Nam và nhiều thị trường nước ngoài. CTR hiện có 9 công ty con đang hoạt động tại châu Á, châu Phi và châu Mỹ.

Năm 2016, Công ty đạt doanh thu hợp nhất 1.715 tỷ đồng, tăng 8,5%; lợi nhuận trước thuế 131,6 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2015. 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu đạt 1.272,9 tỷ đồng, tăng 67,5% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 59% kế hoạch năm (2.152 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 62,9 tỷ đồng, giảm 2,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 44,6% kế hoạch năm (141 tỷ đồng).

Tại ngày 30/6/2017, CTR có tổng tài sản 1.959,8 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn hơn 1.000 tỷ đồng, hàng tồn kho 435 tỷ đồng. Nợ phải trả ghi nhận tại thời điểm trên là 1.325,3 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu xấp xỉ 634,5 tỷ đồng.

Theo DTCK
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

26.0

0.3 (1.17%)
Giá tham chiếu25.7
Giá mở cửa25.1
Giá cao nhất29.5
Giá thấp nhất25.1
Giá đóng cửa26.0
Khối lượng45,303
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại42.13%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)47,123,341
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,225.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,404.5
P/E10.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,352.3
P/B1.7
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
20/06

26.00

0.30 (1.17%)

45,3031,203,412
19/06

25.50

0.70 (2.67%)

45,5331,168,851
18/06

26.00

0.90 (3.35%)

31,138815,418
15/06

27.50

0.10 (0.36%)

27,117728,709
14/06

27.60

1.50 (5.75%)

23,613651,388
13/06

27.50

2.50 (10.00%)

125,8503,279,385
12/06

25.00

0.10 (0.40%)

22,294556,613
11/06

25.00

1.60 (6.84%)

24,800618,260
08/06

23.80

0.70 (3.03%)

7,620178,420
07/06

23.00

0.20 (0.86%)

6,236143,778

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

19/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Viettel (CTR) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  03-04-2018 Ngày đăng ký...

31/10/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Công trình Viettel (CTR) chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch:...

26/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công trình Viettel trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

05/06/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Công trình Viettel phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2017Tỷ lệ thực hiện: 10% ...

17/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Viettel tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

26/10/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công trình Viettel trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/10/2016Ngày đăng ký...

07/10/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Công trình Viettel phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/10/2016Ngày đăng...

25/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

25/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Viettel tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2016Thời gian thực hiện: 08h00...

25/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Viettel tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2015Thời gian thực hiện: 13h30 đến 17h30,...

03/02/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Công trình Viettel thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/02/2016Ngày đăng ký cuối...

28/09/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Công trình Viettel trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2015Tỷ lệ thực...

20/08/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công trình Viettel trả cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2015 Tỷ lệ thực hiện...

25/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

06/04/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Công trình Viettel chi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu: Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2015 Tỉ...

01/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công trình Viettel trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2014Thời gian...

26/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

26/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Viettel tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2014Thời gian thực hiện: 26/04/2014Địa...

01/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công trình Viettel trả cổ tức năm 2012 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2013Thời gian thực...

25/04/2013

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

25/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Viettel tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2013Thời gian thực hiện: 08h00 đến 12h00,...

15/09/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công trình Viettel trả cổ tức năm 2011 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2012Thời gian thực...

30/06/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

30/06/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Viettel tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012: Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2012Thời gian thực hiện: 08h00 đến 12h00,...

25/07/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công trình Viettel trả cổ tức 6 tháng cuối năm 2010 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 17h...

30/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

30/06/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Viettel tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011:Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2011Thời gian thực hiện: 08h00 đến 12h00,...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam