09:21, 11/12/2019

VIC: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng để thực hiện hoán đổi

VIC: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng để thực hiện hoán đổi

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng để thực hiện hoán đổi như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191211_20191210--VIC--Thong-bao-phat-hanh-co-phieu-de-hoan-doi-co-phieu-SDI.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ