02:29, 23/12/2019

VIC: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 68

VIC: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 68

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 68 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191223_20191220--VIC--CBTT-ve-viec-nhan-Giay-DKKD-lan-68.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ