08:22, 02/01/2020

VIC: Nghị quyết HĐQT về việc hoán đổi cổ phần trong công ty con

VIC: Nghị quyết HĐQT về việc hoán đổi cổ phần trong công ty con

 Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết HĐQT về việc hoán đổi cổ phần trong công ty con như sau:


Tài liệu đính kèm
 20200102_20200102--VIC--CBTT-hoan-doi-CP-VCM_12.2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ