08:33, 12/12/2019

VIC: Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi

VIC: Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần thông báo Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191212_20191212--VIC--BCB-phat-hanh-hoan-doi-CP_compressed.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ