09:39, 16/05/2019

VGI: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

VGI: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGI của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/06/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Học viện Viettel – Thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Thời gian và địa điểm nếu thay đổi sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và báo cáo sử dụng vốn điều lệ của Tổng Công ty;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
+ Tờ trình Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
+ Tờ trình đề xuất thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2018;
          - Nội dung họp: + Tờ trình đề nghị thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Tờ trình đề nghị sáp nhập Công ty TNHH Viettel Overseas vào Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel;
+ Các vấn đề phát sinh khác của Tổng Công ty và các cổ đông có đủ điều kiện đề xuất theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

36.9

-0.5 (-1.34%)
Giá tham chiếu37.4
Giá mở cửa36.5
Giá cao nhất37.5
Giá thấp nhất36.5
Giá đóng cửa36.9
Khối lượng373,078
Giao dịch ròng NĐTNN500
Room nước ngoài còn lại69.06%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)2,243,811,200
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)82,796.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-356.3
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,139.7
P/B3.0
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
19/08

36.90

0.50 (1.34%)

373,07813,766,157
16/08

36.90

1.20 (3.36%)

1,031,84338,564,914
15/08

37.00

2.60 (7.56%)

1,251,42144,737,628
14/08

34.30

0.80 (2.39%)

399,58813,726,556
13/08

33.70

1.40 (3.99%)

1,401,74647,028,608
12/08

35.10

0.40 (1.13%)

627,93022,045,143
09/08

35.10

1.10 (3.04%)

657,05023,308,647
08/08

35.60

0.50 (1.42%)

810,88829,323,836
07/08

34.80

2.60 (6.95%)

1,399,81549,107,712
06/08

36.50

1.30 (3.69%)

2,662,36099,686,591

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

25/09/2018

Niêm yết mới

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (VGI) đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.Số lượng chứng...

16/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 16/11/2015:- Ông Tào Đức Thắng...

22/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2015Thời...

11/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Trả cổ tức năm 2014 bằng...

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

23/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2015Thời gian thực...

18/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

14/11/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2014Thời gian thực...

26/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 26/06/2014:- Ông Phạm...

15/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2014Thời gian thực hiện...

Doanh nghiệp cùng ngành