08:09, 14/11/2019

VFC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VFC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VFC của CTCP Vinafco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến 30/11/2019 – 24/12/2019
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

12.0

1.0 (9.09%)
Giá tham chiếu11.0
Giá mở cửa10.7
Giá cao nhất11.0
Giá thấp nhất10.7
Giá đóng cửa11.0
Khối lượng300
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại4.28%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)33,801,062
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)405.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)495.5
P/E24.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,669.0
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)20
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

11.00

1.00 (8.33%)

3003,270
16/01

12.00

1.10 (8.40%)

2002,400
15/01

10.10

1.30 (11.40%)

7,900103,190
14/01

11.40

2.00 (14.93%)

1001,140
13/01

13.40

1.70 (14.53%)

10,200136,680
10/01

11.70

0.00 (0.00%)

7,00081,900
09/01

11.90

0.20 (1.71%)

00
08/01

11.90

0.20 (1.71%)

00
07/01

11.90

0.20 (1.71%)

00
06/01

11.90

0.20 (1.71%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

01/11/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

01/11/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

06/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VINAFCO (VFC) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Vũ Công Tráng chức vụ...

01/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

01/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

28/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VINAFCO (VFC) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Hùng chức vụ...

02/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

02/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

04/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

04/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VINAFCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2017Thời gian họp:...

06/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2016.

19/12/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần VINAFCO tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2016Thời gian họp: 10h, ngày 19/12/2016Địa điểm tổ...

01/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (mẹ + hợp nhất).

30/09/2016

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần VINAFCO công bố lùi ngày thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt...

01/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

01/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

05/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

05/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

30/06/2016

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần VINAFCO công bố lùi ngày thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt từ ngày...

17/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VINAFCO công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Minh Phương chức vụ Kế toán trưởng thay...

09/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (mẹ + hợp nhất).

26/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VINAFCO tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2016Ngày đăng ký cuối...

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

07/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VINAFCO công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty để thực hiện...

17/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

31/12/2015

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần VINAFCO công bố lùi ngày thanh toán cổ tức 2014 từ ngày 30/6/2015 sang 31...

03/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

03/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

03/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2015.

03/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2015.

19/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

30/06/2015

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần VINAFCO công bố lùi ngày tạm ứng cổ tức năm 2014 từ ngày 31/3/2015 sang...

19/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VINAFCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2015Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2015Thời gian họp: 24/04/2015Địa điểm tổ chức họp: Trụ...

24/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VINAFCO công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 24/4/2015: Bổ nhiệm: Ông Huỳnh...

03/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

31/03/2015

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần VINAFCO công bố lùi ngày tạm ứng cổ tức 2014 (1000 đồng/cổ phiếu) từ 31...

03/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VINAFCO công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH Đầu tư VINAFCO Hà...

13/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

31/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần VINAFCO tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2014Ngày đăng ký cuối cùng:...

19/11/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần VINAFCO Chi trả cổ tức năm 2013 (đợt 2) bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2014Ngày đăng ký cuối...

13/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VINAFCO công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD 6 tháng và ước đạt 9 tháng- Phê duyệt...

04/09/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

21/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

18/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần VINAFCO trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2014Ngày giao dịch không hưởng...

14/08/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần VINAFCO lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2014Nội dung xin ý kiến: + Thông...

01/08/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VINAFCO công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Thuần chức vụ phó TGĐ.Tải file...

16/05/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VINAFCO công bố tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2014Thời gian họp: 8:00 ngày 16/5/2014Địa...

16/05/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần VINAFCO công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

18/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

25/09/2013

Thay đổi BLĐ

- Miễn nhiện Ông Hoàng Ngọc Anh/giám đốc từ ngày 31/8/2013- Bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Hương...

31/01/2013

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần VINAFCO Thông báo dừng giao dịch Thời gian dừng giao dịch: 31/01/2013 Lý do:...

15/01/2013

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

VFC: Điều chỉnh thông tin về trả cổ tức bằng tiền mặtThông tin ngày giao dịch không hưởng quyền đã thông báo: 28...

15/01/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VFC: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/12/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 02/01/2013 1. Lý do và mục đích: Trả cổ...

04/01/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VINAFCO thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

17/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VINAFCO công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

26/11/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VFC: Giao dịch cổ phiếu quỹTải file dữ liệu gốc

31/08/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VINAFCO thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

23/08/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VFC: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 23.879 CP. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.843.576 CP (8,36...

18/07/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VINAFCO thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

23/04/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VINAFCO thông báo thay đổi Phó TGĐTải file dữ liệu gốc

19/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VINAFCO thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2012 Ngày đăng ký cuối cùng...

20/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VINAFCO thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

08/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VINAFCO thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

31/01/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VINAFCO thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

27/10/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần VINAFCO Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng...

03/08/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VINAFCO thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

13/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VINAFCO thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

25/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VFC: Nghị quyết 2011Link download

20/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VINAFCO (VFC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2011 (trường hợp...

14/02/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VINAFCO (VFC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download (Theo hsx)

08/11/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VINAFCO (VFC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bà Nguyễn Thị Mai Hương thôi giữ...

31/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 8:00, ngày 31/3/2010Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia,...

01/07/2009

Thay đổi BLĐ

Công ty CP VINAFCO (mã CK: VFC) thông báo về việc Ông Đặng Xuân Hiển thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ...

15/06/2009

Thay đổi BLĐ

Căn cứ kết luận cuộc họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinafco (mã CK: VFC) ngày 09/06/2009 về việc...

29/05/2009

Thay đổi BLĐ

Công ty cổ phần Vinafco (mã CK: VFC) thông báo Bà Lê Thanh Hương thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm...

28/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần VINAFCO ...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam