03:35, 09/05/2016

VEF - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Thông qua Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2016 của Hội đồng Quản trị.

Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty.                                                                   

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2015 của HĐQT và Ban Giám đốc.

Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty.

Thông qua báo cáo tình hình triển khai các Dự án của Công ty.

Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 của Công ty.

Đại hội thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 gồm có:

Công ty TNHH Emst &Young Việt Nam;

Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2015 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.

Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình của HĐQT.

Tải file gốc

í

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

50.5

-0.1 (-0.2%)
Giá tham chiếu50.6
Giá mở cửa53.9
Giá cao nhất53.9
Giá thấp nhất50.5
Giá đóng cửa50.5
Khối lượng1,700
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)166,604,050
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)8,413.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)219.7
P/E229.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,782.5
P/B4.7
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
25/06

50.50

0.10 (0.20%)

1,70086,340
22/06

50.80

1.20 (2.42%)

50025,280
21/06

51.10

0.20 (0.39%)

4,900243,220
20/06

50.50

0.10 (0.20%)

3,100157,800
19/06

51.50

0.30 (0.59%)

6,000302,410
18/06

51.50

3.50 (6.36%)

90046,060
15/06

55.00

2.50 (4.76%)

1005,500
14/06

52.90

0.90 (1.73%)

2,300120,750
13/06

52.00

0.70 (1.33%)

1,00052,010
12/06

52.30

0.90 (1.69%)

1,900100,070

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

13/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  29-03...

27/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

21/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

21/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

22/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam công bố bổ nhiệm bà Bùi Thị Hà chức...

18/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

18/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2017Ngày đăng ký cuối...

23/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

22/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 22/03/2017...

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2016.

06/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Vũ Ngoạn Hợp, Thành...

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

26/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016.

28/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

28/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25...

22/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

05/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Huân...

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015.

20/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tập đoàn Vingroup- Mã chứng khoán: VEF- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 148.970.345 CP (tỷ lệ 89,42%)- Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Hương...

22/12/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán...

Doanh nghiệp cùng ngành